Minulé akce

18. 10. 2018
10.00
Seminář

Mezi Ruskem a Amerikou

Petr Kolář
Petr Kolář (Squire Patton Boggs)
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

18. 10.
20. 10. 2018
Konference

Books of Knowledge and Their Reception

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Centrum medievistických studií

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

17. 10. 2018
10.00
Přednáška

Developing Confirmation Theory for Medicine: (i) Classification of Types of evidence

Donald Gillies
Donald Gillies, University College, London
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

15. 10.
16. 10. 2018
Workshop

Machine Learning and Explanation in Cognitive Science

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21 a Grantové agentury České republiky

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

15. 10. 2018
15.00
Přednáška

Combining Evidence in Medicine: the Case of Coronary Heart Disease

Donald Gillies
Donald Gillies, University College, London
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

11. 10. 2018
10.00
Seminář

Genderové identity dávných společností

Jan Turek
Jan Turek, Český egyptologický ústav FF UK
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

11. 10. 2018
15.00
Přednáška

What Is Objectively Rational to Believe Under Ignorance?

Aldo Filomeno
Aldo Filomeno
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

11. 10.
12. 10. 2018
Konference

Etická kultura ve veřejné a státní správě/ Integrity and Ethical Culture in Public Institutions

Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, m. 206, m. 205

Konference se koná s podporou Strategie AV21 Akademie věd ČR, program „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“ a Technologické agentury ČR "Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě“.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

4. 10. 2018
10.00
Seminář

Kéž je to všecko ku prospěchu obce!

Petr Blažek
Petr Blažek (Ústav pro studium totalitních režimů)
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

4. 10. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Obec a politično v Aristotelově myšlení

Jakub Jinek
Jakub Jinek
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE