Minulé akce

15. 3. 2018
10.00
Seminář

Demokracie a její kritikové

Martin Palouš
Martin Palouš
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

13. 3. 2018
17.30

Prezentace knihy Giambattista Vico, "Jak se dnes studuje"

Petr Glombíček
Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Read more...

12. 3. 2018
17.30
Kolokvium

The Teleology of the Practical in Aristotle

Klaus Corcilius
prof. dr. Klaus Corcilius
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. 225 V

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádají Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

8. 3. 2018
10.00
Seminář

Proč hadi nemají penis, slávky se množí pučením a tlusťoši bývají neplodní

Eliška Fulínová
Eliška Fulínová
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

8. 3. 2018
14.00
Přednáška

Jak naturalizovat metafyziku

Tomáš Hříbek
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

8. 3. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Slovník jako interpretace

Pavel Nývlt
Pavel Nývlt
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

Read more...

8. 3. 2018
16.30
Přednáška

Zvídaví muži (ba i ženy) a jejich vášně

Jana Černá
PhDr. Jana Černá, Ph.D. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské university v Plzni)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

8. 3. 2018
18.00
Přednáška

Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze

Jan Baťa
Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (FF UK)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Lutherova společnost

Read more...

6. 3. 2018
17.30
Prezentace knihy

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty

AKC, Husova 4a, Praha 1

Prezentaci knihy pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

Read more...

5. 3. 2018
15.00
Přednáška

Williamson’s Coin-Tossing Argument Revisited

Colin Howson
Colin Howson (University of Toronto)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...