Minulé akce

11. 1. 2018
10.00
Seminář

Temná strana ochrany přírody: Biodiverzita postindustriálních stanovišť

Robert Tropek
Robert Tropek
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

11. 1. 2018
14.00
Seminář

Antické teorie predikace

Matyáš Havrda, Ansten Klev
Matyáš Havrda, Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

11. 1. 2018
15.00
Přednáška

Do Spiders Watch Television or Is Perspective Conventional?

Timothy Childers
Timothy Childers, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

10. 1. 2018
15.30
Kolokvium

Předměty matematiky mezi Platónem a Aristotelem

Antonín Šíma
Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

4. 1. 2018
10.00
Seminář

Interakce půdy půdních organismů a vegetace jako hnací síla primární sukcese

Jan Frouz
Jan Frouz, Centrum pro otázky životního prostředí
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

21. 12. 2017
16.00
Workshop

Význam teorií elit v současné společnosti

Jiří Šubrt, Ondřej Lánský
doc. Jiří Šubrt (FHS UK), dr. Ondřej Lánský (FLÚ AV ČR)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

Read more...

21. 12. 2017
10.00
Seminář

O roli modelů v empirické ekonomické analýze

Jakub Kastl
Jakub Kastl
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

18. 12. 2017
9.30
Workshop

Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

AKC, Husova 4a, Praha 1

Workshop se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21

Read more...

14. 12. 2017
15.00
Přednáška

Mental Files

Tomáš Koblížek
Tomáš Koblížek
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Read more...

12. 12.
13. 12. 2017
Konference

Hans Jonas: dílo a osobnost

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta PU v Prešově

Read more...