Minulé Konference a workshopy

24. 2. 2017
16.00
Kolokvium

Od humorů k temperamentům

Sylva Fischerová
Sylva Fischerová (ÚŘLS FF UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

26. 1.
27. 1. 2017
Konference

Prague Gathering of Logicians

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

20. 1. 2017
16.00
Kolokvium

Potenciální intelekt mezi Theofrastem a Alexandrem z Afrodisiady

Robert Roreitner
Robert Roreitner, Humboldt-Universität zu Berlin
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

14. 12. 2016
18.00
Kolokvium

Platón, Aristotelés, čísla, principy

Antonín Šíma
Antonín Šíma, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

8. 12.
9. 12. 2016
Konference

Studying the Arts in Medieval Bohemia

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

2nd Annual Meeting of Societas Artistarum
Pořádají Centrum medievistických studií, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, Colegium Europaeum a Societas Artistarum, IRHT CNRS, Paříž

Read more...

7. 12. 2016
9.30
Workshop

Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Workshop se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21

Read more...

25. 11.
27. 11. 2016
Konference

Pedro Hurtado de Mendoza. System, Sources and Influence

Teologická fakulta JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Pořádají Teologická fakulta JČU a Filosofický ústav AV ČR

Read more...

25. 11. 2016
16.00
Kolokvium

The Necessity of Evil in Proclus

Antonio Vargas
Antonio Vargas (Humboldt-Universität zu Berlin)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

22. 11. 2016
9.00
Workshop

Sur l’écriture. La dernière question d’Émile Benveniste

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

22. 11.
23. 11. 2016
Workshop

End of Phenomenology and Speculative Realism

Tom Sparrow
Tom Sparrow, Slippery Rock University, Pennsylvania
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...