underlineallarticles

Minulé Konference a workshopy


20. 11. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2017
15. 11. 2017
Konference
Informační centrum OSN, Železná 24 a AKC, Husova 4a, Praha 1

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?

Pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrum OSN v ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2017
15. 11. 2017
Konference
Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1

1968–1989: Paris – Prague

Keynote speakers: Jacques Rancière, James Krapfl
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR


COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 11. 2017
08. 11. 2017
Konference
Zámek Pardubice, Sál Mázhaus

Patočka v dialogu

Pořádají katedra filosofie FF UPCE a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


01. 11. 2017
03. 11. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Towards a Phenomenology of Social Change

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 10. 2017
28. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Prague Workshop on Group Attitudes

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 10. 2017
13.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d

Ondřej Černý, BA (University College, Oxford)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 10. 2017
14.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe

Michael Gubser (James Madison University, Harrisonburg, VA)

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 10. 2017
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře

V rámci Strategie AV 21 pořádají Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií FLÚ AV ČR
Příspěvky a diskuse při příležitosti vydání nové knihy Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor, Ondřej Štěch (ed.), Filosofia 2017

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 10. 2017
21. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Galen's epistemology

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE