Minulé Přednášky

21. 5. 2018
14.00
Přednáška

Is logic empirical?

Guido Bacciagaluppi
Guido Bacciagaluppi (Descartes Centre, Utrecht)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

Read more...

17. 5. 2018
10.00
Přednáška

Nominalism and Quantities

Daniel Graham Marshall
Daniel Graham Marshall (Lingnan University, Hong Kong)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

Read more...

15. 5. 2018
17.30
Přednáška

Remarks about the question whether René Descartes was a philosopher or not

Holger Gutschmidt
doc. Holger Gutschmidt
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Read more...

11. 5. 2018
11.00
Přednáška

On Montesquieu, markets and the liberalism of fear

Thomas Osborne
Professor Thomas Osborne (University of Bristol)
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, m. 212

Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a Katedra bezpečnostních studií IPS FSV UK

Read more...

10. 5. 2018
14.00
Přednáška

Space between Painting and Geometry

Ladislav Kvasz
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr..DSc.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

10. 5. 2018
16.30
Přednáška

Neologicist foundations: inconsistent abstraction principles and part whole

Paolo Mancosu
Paolo Mancosu (Berkeley)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

Read more...

10. 5. 2018
10.30
Přednáška

Acquaintance and Phenomenal Knowledge

Esa Díaz León
Esa Díaz León (LOGOS, Barcelona)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

12. 4. 2018
14.00
Přednáška

Kult zdraví

Zuzana Parusniková
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

11. 4. 2018
14.00
Přednáška

Free will: a problem in radical change - from late scholasticism to today

Thomas Pink
Thomas Pink (King’s College London)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky TF JČU a FLÚ AV ČR

Read more...

6. 4. 2018
13.30
Přednáška

Spis Tomáše ze Štítného O hospodářovi a jeho latinská předloha

Pavel Blažek
Dr. Phil. Pavel Blažek
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...