Minulé Konference a workshopy

16. 2. 2018
9.00
Workshop

Performing for Others

Mechthild Nagel
Prof. Dr. Mechthild Nagel, State University of New York, Cortland, USA
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a DAMU

Read more...

15. 2.
17. 2. 2018
Workshop

Perspectives on the History of ´Prostitution´ in East-Central Europe

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádají Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

1. 2.
2. 2. 2018
Konference

Metafysika

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Konferenci pořádají Česká společnost pro studium Aristotela a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

10. 1. 2018
15.30
Kolokvium

Předměty matematiky mezi Platónem a Aristotelem

Antonín Šíma
Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

21. 12. 2017
16.00
Workshop

Význam teorií elit v současné společnosti

Jiří Šubrt, Ondřej Lánský
doc. Jiří Šubrt (FHS UK), dr. Ondřej Lánský (FLÚ AV ČR)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

Read more...

18. 12. 2017
9.30
Workshop

Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

AKC, Husova 4a, Praha 1

Workshop se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21

Read more...

12. 12.
13. 12. 2017
Konference

Hans Jonas: dílo a osobnost

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta PU v Prešově

Read more...

11. 12. 2017

Prago–Viennese Workshop on the Philosophy of Mathematics

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení logiky FLÚ AV ČR a Centre for Formal Epistemology

Read more...

7. 12.
8. 12. 2017
Workshop

Budweiss – Bamberg Philosophical Workshop

TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice, m. 212

Pořádají Teologická fakulta JČU a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

27. 11.
29. 11. 2017
Workshop

Bolzano in Prague 2017

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

200th Anniversary of some Mathematical Achievements of Bernard Bolzano

Read more...