Minulé Konference a workshopy

19. 6.
23. 6. 2017
Konference

LOGICA 2017

Hejnice

31th in the series of annual international symposia devoted to logic, to be held at Hejnice, 19-23 June 2017.

Read more...

12. 6.
13. 6. 2017
Workshop

A Key to the Soul

AKC, Husova 4a, Praha 1

Workshop pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Pražské centrum židovských studií FF UK

Read more...

2. 6. 2017
13.00
Kolokvium

Ke vzniku matematiky ve starověkém Řecku

Ladislav Kvasz
prof. Ladislav Kvasz (FLÚ AV, PedF UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

29. 5.
31. 5. 2017
Konference

Brentano and his School

AV ČR, Národní 3, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

27. 5.
28. 5. 2017
Konference

Brentano Summer School

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

25. 5. 2017
16.00
Konference

Svoboda vůle, právní a morální odpovědnost

CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Pořádají ÚSP AV ČR, FLÚ AV ČR a CERGE-EI v rámci Strategie AV 21

Read more...

24. 5. 2017
13.00
Workshop

Free Will and Moral and Legal Responsibility

ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1

Workshop pořádají ÚSP AV ČR a FLÚ AV ČR v rámci Strategie AV 21

Read more...

18. 5.
19. 5. 2017
Workshop

Perspectives on Explanation

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR, podpořeno grantem projektu Formal Epistemology: Future Synthesis

Read more...

17. 5.
21. 5. 2017
Konference

Philosophy and Social Science

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií FLÚ AV ČR

Read more...

2. 5.
3. 5. 2017
Konference

Africa of the past, Africa of the future

AKC, Husova 4a, Praha 1

Konferenci pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR a the School of Oriental and African Studies, University of London. 
V rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti" Strategie AV21.

Read more...