Minulé Konference a workshopy

28. 4. 2017
16.00
Kolokvium

Obraz lidského světa v Platónově podobenství o jeskyni

Stanislav Synek
Stanislav Synek, Ph.D. (FHS UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

27. 4.
29. 4. 2017
Kolokvium

Textus centonarius

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádají ÚŘLS FF UK, Univerzita v Lyonu a Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

Read more...

24. 4.
26. 4. 2017
Kolokvium

The Power of Analysis and the Impossibility of Understanding: Lessons from Kafka

AKC, Husova 4a, DAMU, Karlova 26, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

22. 4. 2017
10.00
Workshop

6. lacanovský workshop v Praze

Michel Grollier
Michel Grollier (Rennes II)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

Read more...

20. 4.
21. 4. 2017
Konference

Fiction et témoignage

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

20. 4.
22. 4. 2017
Workshop

Liber logicus (‘Stromata VIII’) by Clement of Alexandria

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

18. 4.
19. 4. 2017
Konference

Phénoménologies de la solitude

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

12. 4.
13. 4. 2017
Konference

Idee der Lebenswelt in der Philosophie Edmund Husserls

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

10. 4.
11. 4. 2017
Konference

Marc Richir: thèmes ouvertes

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

28. 3. 2017
9.00
Kolokvium

Patočkovo myšlení a dnešní svět

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR a Archiv Jana Patočky

Read more...