Minulé Konference a workshopy

12. 3. 2018
17.30
Kolokvium

The Teleology of the Practical in Aristotle

Klaus Corcilius
prof. dr. Klaus Corcilius
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. 225 V

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádají Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

3. 3. 2018
10.00
Workshop

7. lacanovský workshop v Praze

Daniel Roy
Daniel Roy (École de la Cause freudienne)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

Read more...

23. 2. 2018
16.30
Kolokvium

Proč zastánci idejí nemohou dopustit, aby bytost (ousia) byla podkladem (hypokeimenon)?

Jaroslav Rytíř
Jaroslav Rytíř
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

23. 2.
24. 2. 2018
Konference

The Politics of Plasticity: On Solidarity and Mutual Aid with Catherine Malabou

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

16. 2. 2018
9.00
Workshop

Performing for Others

Mechthild Nagel
Prof. Dr. Mechthild Nagel, State University of New York, Cortland, USA
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a DAMU

Read more...

15. 2.
17. 2. 2018
Workshop

Perspectives on the History of ´Prostitution´ in East-Central Europe

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádají Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

1. 2.
2. 2. 2018
Konference

Metafysika

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Konferenci pořádají Česká společnost pro studium Aristotela a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

10. 1. 2018
15.30
Kolokvium

Předměty matematiky mezi Platónem a Aristotelem

Antonín Šíma
Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

21. 12. 2017
16.00
Workshop

Význam teorií elit v současné společnosti

Jiří Šubrt, Ondřej Lánský
doc. Jiří Šubrt (FHS UK), dr. Ondřej Lánský (FLÚ AV ČR)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

Read more...

18. 12. 2017
9.30
Workshop

Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

AKC, Husova 4a, Praha 1

Workshop se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21

Read more...