underlineallarticles

Minulé Přednášky


08. 03. 2018
16.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Zvídaví muži (ba i ženy) a jejich vášně

PhDr. Jana Černá, Ph.D. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské university v Plzni)

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 03. 2018
18.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze

Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (FF UK)

Pořádají Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Lutherova společnost

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 03. 2018
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Williamson’s Coin-Tossing Argument Revisited

Colin Howson (University of Toronto)

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 02. 2018
10.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Two Switches in the Theory of Counterfactuals

Ivano Ciardelli (Munich Center for Mathematical Philosophy)

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 02. 2018
11.00
Přednáška
AKC, Husova 4, Praha 1

Between Ressentiment and Forgiveness

prof. Mechthild Nagel (SUNY Cortland)

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 02. 2018
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 02. 2018
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost SOÚ

On The Discrepancy of The Method of Analogy

Vera Matarese, Ph.D.

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 02. 2018
19.00
Přednáška
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Politique de la fiction

Jacques Rancière

Pořádají Filosofický ústav AV ČR, Princeton University a Francouzský institut v Praze
Přednáška byla přesunuta z 15. listopadu 2017 na 7. února 2018

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 01. 2018
17.30
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Posthumanist History

prof. Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Stanford University)

Pořádají časopis Dějiny – teorie – kritika, FHS UK a FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 01. 2018
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Do Spiders Watch Television or Is Perspective Conventional?

Timothy Childers, Ph.D.

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE