underlineallarticles

Minulé Přednášky


04. 06. 2018
10.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Validity

Göran Sundholm (Leiden University)

Pořádá Oddělení logiky AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 05. 2018
16.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Rationality and Society in Lukács's Concept of Nature

Richard Westerman (University of Alberta)

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 05. 2018
13.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

„Historia o těžkých protivenstvích církve české“ jako martyrologium a passio

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK)

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


21. 05. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Is logic empirical?

Guido Bacciagaluppi (Descartes Centre, Utrecht)

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 05. 2018
10.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Nominalism and Quantities

Daniel Graham Marshall (Lingnan University, Hong Kong)

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 05. 2018
17.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Remarks about the question whether René Descartes was a philosopher or not

doc. Holger Gutschmidt

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 05. 2018
11.00
Přednáška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, m. 212

On Montesquieu, markets and the liberalism of fear

Professor Thomas Osborne (University of Bristol)

Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a Katedra bezpečnostních studií IPS FSV UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 05. 2018
14.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Space between Painting and Geometry

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc.

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 05. 2018
16.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Neologicist foundations: inconsistent abstraction principles and part whole

Paolo Mancosu (Berkeley)

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 05. 2018
10.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Acquaintance and Phenomenal Knowledge

Esa Díaz León (LOGOS, Barcelona)

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE