Nejbližší akce

 • 02.10.
  03.10.
  2014
  Konference

  1989: Thinking Revolution in East-Central Europe

  Villa Lanna, V sadech 1, Praha 6

  Organized by: The Department for the Study of Late Socialism and Post-Socialism, Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic; and the Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Philosophy Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic

 • 02.10.
  2014
  10.00
  Seminář

  Teorie polovzdělanosti v době digitální třenice

  Andrew Lass
  Andrew Lass, Mount Holyoke College
  Ústavu dějin umění, přednáškový sál, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

 • 09.10.
  2014
  10.00
  Seminář

  Psychologie demokracie – Evropské politické mentality

  Martina Klicperová-Baker
  PhDr. Martina Klicperová-Baker, CSc., Psychologický ústav Akademie věd ČR
  CTS, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

Aktuality

 • Vernisáž výstavy "EVROPA!!? Fragmenty české reflexe Evropy 1918-1989"

  29.09.2014

  Collegium Europaeum při FLÚ AV ČR a FF UK Vás srdečně zve na vernisáž výstavy EVROPA!!? Fragmenty české reflexe Evropy 1918-1989, která se uskuteční ve středu 1. 10. 2014 od 18hod v Evropském domě, Jungmannova ulice 24, Praha 1. Viz též pozvánku.

 • Prof. Noam Chomsky, What Can We Understand?

  12.09.2014

  Přednáška prof. Chomského při příležitosti udělení čestné medaile De scientia et humanitate optime meritis 2. června 2014 v sídle Akademie věd ČR, Národní 3, Praha. Editovaný videozáznam včetně laudatia a diskuse.

 • Služební shromáždění výzkumných pracovníků

  08.09.2014

  Služební shromáždění výzkumných pracovníků se uskuteční ve čtvrtek 9. října 2014 od 10.30 hodin v Akademickém konferenčním centru FLÚ (areál Jilská–Husova). Více informací ZDE.

 • Přednášky Mihhaila Lotmana a Marie-Kristiiny Lotmanové v ÚČL

  08.09.2014

  Ústav pro českou literaturu AV ČR srdečně zve na přednášku Marie-Kristiiny Lotmanové Estonian translations of Czech poetry a přednášku Mihhaila Lotmana Current trends in literary semiotics, které se konají 23. 9. 2014 od 13.00 v přednáškovém sále ÚČL, Na Florenci 3/1420, Praha 1. Více informací ZDE.

Právě vychází

  • slavnosti-ceremonie-a-ritualy-pozdniho-stredoveku1

   Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

   Martin Nodl, František Šmahel (eds.)

   Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století. Hlavní důraz je přitom v knize kladen na panovnické dvory, v nichž se rituály, jež povětšinou nabývaly sakrální podoby, uplatňovaly v největší míře. Kapitoly z pera Františka Šmahela o královských pohřbech, Václava Žůrka, jenž z nového úhlu pojednává o královských korunovacích, či Martina Nodla, jenž se věnuje opomíjené problematice zásnub a sňatků, ukazují, že v prostředí panovnického dvora rituální jednání nabývalo slavnostní, ceremoniální podoby. Na lucemburském dvoře vznikaly normy a předpisy, jež měly ovlivňovat zvyklosti ceremoniální povahy pro bezprostřední potomky a příští generace. České prameny sice autorům neumožnily odpovědět na všechny otázky, jež nastolilo dynamicky se rozvíjející západoevropské bádání, soustavný důraz na komparaci s prostředím německým, francouzským, anglickým, polským a uherským však v této monografi i vede k závěru, že především díky dvorskému prostředí císaře Karla IV. došlo v českých zemích k rozvinutí pestré škály dvorských slavností a ceremoniálů, jež ve starším období nacházely jen chabý ohlas.
   Důraz na komparaci se západoevropským prostředím se v knize projevuje i v kapitolách věnovaných rituálům, slavnostem a ceremoniím v prostředí slezských knížat (Martin Čapský), české aristokracie (Robert Šimůnek), domácích prelátů i papežských nunciů (Antonín Kalous), a v prostředí českých a moravských měst, v nichž se slavnosti a ceremonie uplatnily především ve styku s panovníkem (Tomáš Borovský) a v nichž hrají prim rituály a ceremonie holdování, vazalských slibů, přísah, slavnostních panovnických vjezdů a samozřejmě i rodinných slavností, jež ale v pozdním středověku ještě nijak výrazně nenapodobovaly dvorské, královské prostředí.

   Argo
  • memoria-et-damnatio-memoriae-ve-stredoveku

   Memoria et damnatio memoriae ve středověku

   Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.)

   Příspěvky jednotlivých autorů analyzují podoby utváření kolektivní paměti a identity středověkých státních, národních a profesně či sociálně vymezených komunit v českém a polském prostředí 12.-15. století.

   V češtině, polštině a slovenštině

   Filosofia
  • manzelstvi-v-pozdnim-stredoveku-ritualy-a-obyceje

   Manželství v pozdním středověku. Rituály a obyčeje

   Paweł Kras, Martin Nodl (eds.)

   Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako politiku a sociokulturním aspektům manželského života a sexuality ve 14. a 15. století.

   V češtině, polštině a němčině

   Filosofia
  • filosoficky-casopis-4-2014

   Filosofický časopis

   4/2014
   Filosofický ústav AV ČR
  • evropa-fragmenty-ceskeho-premysleni-o-evrope-1918-1989

   Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989

   Petr Hlaváček

   Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity považovaly za autonomního aktéra celoevropského dění. Tento proces později vyústil v plné obnovení české státnosti ve formě republikánského Československa. Následné dynamické třicetiletí 1918-1948 pak představovalo klíčovou epochu sebereflexe českých politických, intelektuálních a kulturních elit ve vztahu k Evropě i oné geopolitické dichotomii Západ-Východ. Kniha Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989, vycházející u příležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence.

   Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
  • realismus-a-relativismus

   Realismus a relativismus

   Tomáš Marvan

   Posláním filozofů je dle Davida Lewise zpochybňovat banality, i když se nakonec ukáže, že byly víceméně správné. Filozofové nás však přinutí o nich přemýšlet. Autor knihy sleduje napětí mezi realismem a konstruktivismem u Willarda Quinea, Hilaryho Putnama, Donalda Davidsona, Nelsona Goodmana a Richarda Rortyho. Ačkoliv sám zastává pozici realismu, provokují ho argumenty zmíněných autorů k zamyšlení. Závisí existence žiraf na lidech? Stvořil Goodman „nejhorší argument na světě"? Lze svět pozorovat z perspektivy božího oka? Můžeme se vysvléci ze svých pojmů a slov? Je člověk schopen naprosto přesně zmapovat svět, jenž ho obklopuje?

   Academia

AKC