nejbližší akce

 • 24. 10. 2016
  16.00
  Seminář

  Aristotle's Posterior Analytics

  FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

  Seminář pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení analytické filosofie

 • 31. 10.
  1. 11. 2016
  Workshop

  Classical and Contemporary Concepts of Mind

  FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

  Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

 • 2. 11.
  4. 11. 2016
  Konference

  Why Rules Matter

  Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

  Workshop on Topics Addressed in J. Peregrin's Recent Book on Inferentialism
  Pořádá Oddělení logiky

Aktuality

 • Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

  21. 10. 2016

  Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR, který se jako součást vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2016 koná ve dnech 7. a 10. listopadu od 10 do 16 hodin (jeden ze seminářů se koná též 8. 11.) na adrese Jilská 1, Praha 1 (Filosofický ústav AV ČR). Program Dne otevřených dveří si můžete přečíst ZDE.

 • Jak v této zemi lépe umírat?

  18. 10. 2016

  Příspěvek dr. Tomáše Hříbka (Oddělení analytické filosofie) k tuzemské diskusi o asistované smrti, který vyšel v poslední příloze Orientace Lidových novin, si můžete přečíst ZDE.  

 • Udělení titulu DSc. prof. Kvaszovi a doc. Novotnému

  14. 10. 2016

  Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) a doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) převzali spolu s deseti dalšími vědcive středu 12. října z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše diplomy doktora věd. Více informací ZDE.

 • Čínu nelze posuzovat jen podle západního vzoru

  11. 10. 2016

  říká v rozhovoru pro přílohu Literárních novin (10/2016) doc. Marek Hrubec (Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie). Rozhovor o čínské úctě ke vzdělání, spojení socialismu s kapitalismem v jednom systému a všeprostupujícím principu meritokracie si můžete přečíst ZDE.

právě vychází

  • david-hume-sceptic

   David Hume, Sceptic

   Zuzana Parusniková

   Hume wrote his philosophy in a time of tumult. The millennia-old metaphysical tradition that placed humans and their cognitive abilities in an ontological framework collapsed and gave way to a new one that placed the autonomy of the individual in its centre. Subsequently, the world and life lost their deeper meaning, and nature was reduced to a collection of objects for reason and science to explain and master. It was the birth of modernity that Descartes inaugurated and Kant completed with his Copernican revolution. Modernity gave rise to a new kind of scepticism, involving doubt not just about the adequacy of our knowledge but about the very existence of a world independent of the self. Firmly placed within this philosophical framework, Hume faced this scepticism implying phenomenalism. His empiricism added yet another sceptical theme: how can one, on an empirical basis, rationally justify key concepts of human understanding, primarily the ideas of causation and distinct existence, produced instinctively by the human mind? Moreover, Hume was infl uenced by Pyrrhonian scepticism, much discussed by philosophers at the time. The Pyrrhonian legacy is especially noticeable in his acceptance of the weakness of reason and in his emphasis on the practical role of philosophy. Rather than serving as the foundation of science, in his hand philosophy became a guide to a joyful, happy life, to moderately critical observations of common life and to an active involvement in society. This way Hume's philosophy stood in strong opposition to the (early) modern mainstream.

   Springer
  • relevance-subjektivity

   Relevance subjektivity

   Karel Novotný

   Tělo a duše z hlediska fenomenologie afektivity

   Jednota těla a duše je ve filosofii Edmunda Husserla analyzována jako dvojí vtělení subjektu, inkarnace v těle prožívaném zevnitř, Leib, a inkorporace v těle vnímatelném v objektivním prostoru, tak jako jiná tělesa, Körper. A toto dvojí vtělení subjektivity, její dvojí tělesnost, Leib-Körperlichkeit, zůstává v posledku nevyzpytatelné nejen pro fenomenologickou analýzu, statickou i genetickou (první část, věnovaná Husserlovi), ale i pro etickou genezi subjektivity, k níž směřuje Emmanuel Levinas (druhá část): je to původní fakticita, z níž vychází i současný koncept oikologické filosofie Hanse Rainera Seppa (třetí část), fakticita, kterou je třeba brát v potaz, jde-li o to, přiblížit se záhadě oduševnění, zázračného spojení těla a duše, které funguje ve vztahu subjektivity k sobě, k druhým a ke světu.

    

   Pavel Mervart
  • prekonani-subjektivismu-ve-fenomenologii

   Překonání subjektivismu ve fenomenologii

   Jan Frei, Ondřej Švec et al.

   Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit fenomenologii za meze dané její původní vazbou na transcendentální subjektivitu. Patřil k nim M. Heidegger, E. Fink, M. Merleau-Ponty nebo M. Henry – a v některých částech svého díla i samotný E. Husserl. V jedenácti kapitolách z pera českých i zahraničních odborníků chce monografie osvětlit nejdůležitější z těchto paralel mezi Patočkou a jeho předchůdci i současníky, a vyložit tak Patočkův požadavek asubjektivní fenomenologie v tomto širším kontextu.

   Pavel Mervart
  • krankheit-des-zeitalters-oder-heilsame-provokation

   Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation?

   M. Bondeli, J. Chotaš, K. Vieweg (Hg.)

   Skeptizismus in der nachkantischen Philosophie

   Zu den spannenden und lehrreichen Facetten des Deutschen Idealismus gehört zweifelsohne die mit der Auseinandersetzung mit Kants kritizistischer Position anhebende Debatte um einen neuen Skeptizismus. Von außerordentlichem Interesse bleibt hierbei der Gehalt der Repliken Reinholds, Fichtes und Hegels auf die Attacken von Gottlob Ernst Schulze. Aus heutiger Perspektive geht es um die philosophische Relevanz und Stringenz der verschiedenen Immunisierungsstrategien gegen den Skeptizismus. Der Band widmet sich den philosophischen Voraussetzungen, systematischen Aspekten und Kontexten der Angriffe Schulzes auf Reinhold, sowie den Auswirkungen dieser zum Teil neu zugespitzten Angriffe bei Fichte, Hegel u.a.

    

   Wilhelm Fink Verlag
  • kontexte-des-leiblichen

   Kontexte des Leiblichen

   C. Nielsen, K. Novotný, T. Nenon (Hrsgb.)

   Von Nietzsche stammt die Bemerkung, „all unser sogenanntes Bewusstsein" sei womöglich nichts anderes als ein „mehr oder weniger phantastischer Commentar über einen ungewussten, vielleicht unwissbaren, aber gefühlten Text"1. Diesen Text hat er bekanntlich mit dem Leib bzw. dem Leiblichen zusammengebracht als der „großen Vernunft", der gegenüber all das, was uns ins Bewusstsein tritt und damit anschaulich und sagbar wird, nur eine „kleine", nachträgliche und notwendig mit ungeheuren Verkürzungen ein- hergehende Vernunft darstellt. „Groß" soll die leibliche Vernunft sein nicht nur im Hinblick auf ihre Unausschreitbarkeit in quantitativer Hinsicht – „groß" ist sie vor allem hinsichtlich ihrer Primordialität, ihrer Konkretheit und Intimität, die sie zu einem Anathema im strengen Sinne des Wortes werden lassen, das heißt zu etwas, das wir nur bedingt zum Gegenstand philosophischer und wissenschaftlicher Theorien machen können, weil wir es selbst sind. Die große Vernunft des Leibes fungiert als ein nicht dingfest zu machender Geburtsort des Bewusstseins und damit auch all dessen, was der Begriff der Subjektivität umfasst als einer notwendig leiblich verfassten ‚ersten Person', wie Nietzsches Zarathustra es den ‚Verächtern des Leibes' entgegenschleudert: „Leib bin ich ganz und gar, und nichts außerdem; und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe."2 Danach wäre all das, was als Phänomen, als Bild, als Wort, ja selbst als Regung und Bewegung in Erschei- nung tritt – einschließlich der Verachtung der Leibesverächter selbst – ein „Etwas" am Leibe.
   Mit Fotografien aus der Serie Earthscape
   von Chan-Fai Cheung
   • Leib im Kontext von Ethik – Anthropologie – Metaphysik

   • Leib, Zeit und Generativität

   • Leib und Medialität

   • Leib und Sozialität

   • Leib und Umwelt

    

   Traugott Bautz
  • margins-of-phenomenology

   Margins of Phenomenology

   Petr Kouba

   The studies of this book reflect, from various perspectives, upon a set of phenomenological issues and confront them with positions beyond the framework of phenomenology. A common thread running through is their contemplation of the differences between phenomenology and post-phenomenology, which transcends phenomenological tradition by means of non-phenomenological approaches. Phenomenological themes like worldhood, life, individuality, temporality, corporality, emotionality, disease, suffering and our relationships with others are considered from both phenomenological and post-phenomenological stances.

   Traugott Baut
  • filosoficky-casopis-4-2016

   Filosofický časopis

   4/2016
   Filosofický ústav AV ČR
  • ceska-teorie-tendence-moderni-ceske-semiotiky

   Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky

   Vít Gvoždiak

   Kniha Česká teorie je pokusem shrnout zhruba osmdesát let vývoje české sémiotiky. V první části se věnuje otázkám povahy sémiotiky a způsobům, jak o ní v historické perspektivě mluvit. Na tomto obecném pozadí se zároveň pokouší vymezit českou sémiotiku, její konceptuální specifika formující se na rozhraní sémiologie pražské školy, (kybernetické) sémiotiky a do určité míry filozofie (jazyka). Tuto trojici nazývá česká teorie. Nejaktuálnější podobu české sémiotiky představuje sedmnáct rozhovorů v druhé části knihy. V závěrečné části je kniha doplněna nástinem bibliografie české (a částečně slovenské) sémiotiky.

   Univerzita Palackého v Olomouci
  • proc-jsme-zapad-2

   Proč jsme Západ?

   Petr Hlaváček, Václav Bělohradský, Martin C. Putna, Michael Romancov et al.

   Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

   Co je vlastně Západ? Jsme my, Češi, skutečně jeho součástí? A pokud ano, proč? Jaká je budoucnost Evropy? Existuje ještě Střední Evropa? Jak se stavět k Východu? Je pro nás Rusko hrozbou nebo výzvou? I takové a podobné otázky si klade naše kniha, přičemž nenabízí žádné definitivní odpovědi, nýbrž se především snaží být inspirativní, provokativní a dialogická, jak je ostatně naší evropské a obecně západní civilizaci vlastní. Evropská a západní identita byla a je principiálně dialogická, nehotová - evropanství a západnictví národů se stále znovu rodí z krizí, otázek, odvahy a víry. Snad muže někomu otázka, vetknutá do názvu naší knihy, znít pateticky a sebestředně. Proč jsme Západ? Inu, proto, že se nemíníme vzdát kritického myšlení, pochybujeme sami o sobě, abychom vždy znovu pokračovali v onom dobrodružství, jež se rodí z pravdivého sebe-vědomí svobodných jedinců a národů. Autoři příspěvků: Václav Bělohradský, Petr Hlaváček, Jan Holzer, Jan Kobylka, Petr Kostka, Filip Láb, Jiří Návara, Alice Němcová Tejkalová, Jiří Pehe, Nicolas Porta, Martin C. Putna, Michael Romancov, Michal Stehlík, Max Ščur, Michaela Ševčíková.

   FF UK
  • via-media

   Via Media

   Petr Hlaváček, David R. Holleton, Peter Morée, Jaroslav Pánek et al.

   Kniha "VIA MEDIA. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin" vychází jako 8. svazek ediční řady Europaeana Pragensia, a to u příležitosti 85. narozenin Zdeňka V. Davida, významného českoamerického historika zabývajícího se problematikou české reformace a českých intelektuálních dějin. Jednotlivé studie této kolektivní monografie se věnují českému teologickému a filosofickému myšlení pozdního středověku a raného novověku, stejně jako otázkám církevně-politickým, spirituálním a obecně kulturním. Autory a autorkami publikace jsou Jan Baťa, Eliška Baťová, Martin Dekarli, Ota Halama, Petr Hlaváček, David R. Holeton, Pavel Kolář, Peter Morée, Frederik Pacala, Ota Pavlíček, Jaroslav Pánek a Martina Šárovcová.

   Filosofia ve spolupráci s FF UK