Nejbližší akce

Aktuality

 • Filosofický ústav přeje Veselé Vánoce a šťastný nový rok

  15.12.2014

  PF 15 cz web

 • Prezentace knihy 25 let poté

  09.12.2014

  Nakladatelství Filosofia si Vás dovoluje pozvat na prezentaci knihy Jan Rovenský a kol.: 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice, která se koná 18. prosince 2014 od 15.00 v budově Akademie věd ČR, sál 206, Národní 3, Praha 1. Účast přislíbili Václav Klaus, Petr Pithart a Pavel Rychetský. Moderuje Jan Rovenský. Plakát, tisková zpráva.

 • Filozofové v bedně - Konfrontace Petra Fischera

  09.12.2014

  Dr. Michael Hauser z Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR bude hostem pořadu Konfrontace Petra Fischera. Díl s názvem Filozofové v bedně vysílá ČT art ve čtvrtek 11. 12. ve 22.50, přístupný bude též ve videoarchivu  pořadu ZDE

 • Řízení k udělení titulu DSc. prof. Jaroslavu Peregrinovi

  27.11.2014

  Dne 20. listopadu 2014 proběhla ve Filosofickém ústavu veřejná obhajoba disertační práce prof. RNDr. Jaroslava Peregrina, CSc. s názvem Inferentialism. Členové komise jednomyslně doporučili udělit prof. Peregrinovi titul Doctor Scientiarum (DSc.). V další fázi jmenovacího řízení posoudí tento návrh akademické Grémium pro udělování titulu DSc. a Vědecká rada AV ČR.

Právě vychází

  • 25-let-pote-klaus-pithart-rychetsky-a-zeman-v-rozhovorech-o-spolecnosti-a-politice

   25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice

   Jan Rovenský a kol.

   Čtyři čeští státníci, čtyři rozhovory, čtyři unikátní pohledy na novodobé dějiny. Kniha rozhovorů s Václavem Klausem, Petrem Pithartem, Pavlem Rychetským a Milošem Zemanem vychází při příležitosti 25. výročí sametové revoluce v Československu. Rozhovory mapují nejen vzpomínky těchto osobností na listopad 1989 na klíčové milníky posledního čtvrtstoletí (ekonomická transformace, rozpad Československa, vstup do Evropské unie, posuny ve stranickém systému, role Václava Havla), ale přinášejí i zamyšlení, co nám 25 let svobody přineslo i vzalo.

   Filosofia
  • kapitoly-z-analyticke-filosofie

   Kapitoly z analytické filosofie

   Jaroslav Peregrin

   Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lidské poznání, jazyk a svět.

   Druhé vydání

    

   Filosofia
  • husitske-stoleti

   Husitské století

   Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup (eds.)

   Pohled na husitství se často měnil. Po dlouhá desetiletí bylo jednostranně vyzdvihováno, po roce 1989 naopak v širším povědomí převážilo pojetí zdůrazňující kulturní škody a náboženský fanatismus.

   Intelektuální přínos husitských myslitelů, převratné změny ve společnosti a inovace v oblasti písemnictví či hudby jako by upadly v zapomnění. Odborné bádání přitom právě v posledních pětadvaceti letech přineslo nové poznatky a interpretace ukazující provázanost českých dějin 15. století s vývojem v soudobé Evropě, ale také unikátní impulzy, kterými se husitství vymyká své době. Kniha Husitské století shrnuje výsledky tohoto výzkumu a podává ve čtyřech oddílech vyvážený obraz této epochy, nezávislý na ideologických předsudcích. Mezi historický nástin revoluční doby a pokompaktátního období jsou vklíněny oddíly věnované sociálním dějinám a mocenské konstelaci v zemích České koruny i kulturnímu a duchovnímu vývoji. Kniha vychází ve spolupráci s Centrem medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR.

    

   Nakladatelství Lidové noviny
  • opera-omnia-19-i

   Opera omnia 19/I

   Jan Amos Komenský

   De rerum humanarum emendatione consultatio catholica

   Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských. Jde o kritické vydání textu zachovaného v převážně rukopisné podobě a objeveného až ve 30. letech 20. století; součástí jsou filologické i věcné komen­ táře, ediční úvody k jednotlivým spisům a další odborný aparát. Úvod přibližuje základní ideje tohoto díla, historii jeho vzniku i další osudy. Svazek dále obsahuje tři úvodní práce Obecné porady. Po dedikaci Světlům Evropy následuje Panegersia (Všeobecné probouzení, první část díla) – návrh na svolání všeobecné porady – a Panaugia (Všeobecné osvěcování, druhá část), systematický výklad metafyziky světla.

   Academia
  • erkenntnis-vol-79-5-2014

   Erkenntnis Vol.79, 5/2014

   Timothy Childers, Ondrej Majer (eds.)
   Springer
  • inferentialism-why-rules-matter

   Inferentialism. Why Rules Matter

   Jaroslav Peregrin

   The term 'inferentialism', coined by Robert Brandom, has become a trademark of a certain position in the philosophy of language which claims that meanings identify with inferential roles – a radical departure from more traditional semantic approaches. Independently of this, the term is now cropping up in logic, in connection with positions prioritizing proof-theory over model theory and approaching meaning in logical, especially proof-theoretical, terms. The book brings these two strands together: it reviews and critically assesses the foundations of Brandomian inferentialism; it proposes upgrades; and it clarifies its relationship to inferentialism in logic. Emphasis is laid on clearly articulating the general assumptions on which inferentialism rests, thus elucidating its foundations, followed by discussing the consequences of this standpoint, and then dealing with the most intensive objections raised against the standpoint.

   Palgrave Macmillan

AKC