Šolcová
Kateřina
Hospodářská správa a další společné činnosti Economic Administration and Other Joint Activities
210a
+420 221 183 252
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr. / Ph.D.
Pozice:Position:
odborný pracovník research assistant
Poznámka:Note:
agenda projektů a grantů