underlineallarticles

Projects

Formální epistemologie

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Program:Programme:Akademická prémie – Praemium Academiae
Trvání:Duration:2016–2022

Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií v utváření vědeckého poznání

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

From Logical Objectivism to Reism: Bolzano and the School of Brentano

Řešitel:Investigator:Robin Rollinger, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2015-2017

Life and Environment. Phenomenological Relations between Subjectivity and Natural World

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Spoluřešitel:Co-Investigator:doc. Dr. Hans Rainer Sepp (FHS UK)
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2015-2017

Methodological Precedence of Intertwining: Theory and Application

Řešitel:Investigator:Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2014-2017

The nature of the normative – ontology, semantics, logic

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2013-2017

Semantic paradoxes between first and second scholasticism

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Program:Programme:Post-graduate (doctorate) grants
Trvání:Duration:2013-2015

The concept of consciousness: its unity and variety

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2012-2015

Subcategories