Projekty

Overcoming Subjectivism in Phenomenology: An assesment of Patočkas Concept of Phenomenality

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2011-2015

Philosophy in Experiment

Řešitel:Investigator:Alice Koubová
Poskytovatel:Provider:The Academy of Sciences of the Czech Republic

Pravděpodobnostní argumentace v pozdně scholastické logice

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích

Řešitel:Investigator:Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Redukcionismus a emergence: perspektivy v současné filosofii a metodologii vědy

Řešitel:Investigator:doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Řešitel:Investigator:Karel Novotný
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

ResAGorA - Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2013-2015

Semantic paradoxes between first and second scholasticism

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Program:Programme:Post-graduate (doctorate) grants
Trvání:Duration:2013-2015

The concept of consciousness: its unity and variety

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2012-2015

The nature of the normative – ontology, semantics, logic

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2013-2017

Subcategories