Marc Richir: thèmes ouvertes
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

10. 4. 2017 - 11. 4. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1