Upcoming events

News

 • Seriál o benediktinském řádu s prof. Sommerem a mgr. Foltýnem

  2014-10-10 12:42:54

  Nový rozhlasový seriál o řádu benediktinů a jeho vlivu na české země a kulturu s prof. Petrem Sommerem a mgr. Dušanem Foltýnem z Centra medievistických studií vysílá každý říjnový pátek ve 21.40 Magazín Leonardo Civilizace. Více ZDE.

 • Doc. Karel Novotný obdržel Cenu Akademie věd

  2014-10-02 12:10:46

  Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu převzal 1. října 2014 z rukou předsedy AV ČR Jiřího Drahoše doc. Karel Novotný. Doc. Novotný, který je členem Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a působí též na Fakultě humanitních studií UK, je mezinárodně respektovaným odborníkem v oblasti německé a francouzské fenomenologické filosofie a předním světovým znalcem a interpretem myšlení Jana Patočky. Cenu Akademie věd obdržel za významné monografie vydané u prestižních zahraničních nakladatelů. Více informací ZDE.

 • Prof. Noam Chomsky, What Can We Understand?

  2014-09-12 14:08:31

  Přednáška prof. Chomského při příležitosti udělení čestné medaile De scientia et humanitate optime meritis 2. června 2014 v sídle Akademie věd ČR, Národní 3, Praha. Editovaný videozáznam včetně laudatia a diskuse.

 • Výroční zpráva FLÚ AV ČR za rok 2013

  2014-06-26 12:30:57

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. za rok 2013 je ke stažení ZDE.

 • Prof. Chomsky’s lecture in Prague - registration is required

  2014-05-28 14:43:20

  The Academy of Sciences of the Czech Republic and the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences would like to announce that professor Avram Noam Chomsky (Massachusetts Institute of Technology) will be lecturing on the theme "What Can We Understand?" on Monday, June 2, 2014 at 2:00 PM in the main building of the Academy of Sciences, Národní 3, Praha 1. On this occasion we will be awarding prof. Chomsky an honorary medal of the Academy of Sciences of the Czech Republic De scientia et humanitate optime meritis. A poster for the even can be accessed HERE.
  IMPORTANT NOTIFICATION: In consideration of the high interest in prof. Chomsky's talk, registration is required for attendees. Please send a completed registration form by noon on Thursday, May 29 at the latest to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . This email address has SPAM protection. In order to read it, Javascript must be permitted on your web browser. Your attendance will be confirmed at the latest by May 30. If you do not receive a confirmation message, that means that the lecture area has reached its maximum capacity and your registration could not be accepted. The registration formula can be found HERE.
  CURRENT STATE OF REGISTRATION (as of May 28): only a few free spots remain in the foyer around the lecture hall, where prof. Chomsky's lecture will be broadcast for those who are not seated within the hall itself.

Just out

  • inferentialism-why-rules-matter

   Inferentialism. Why Rules Matter

   Jaroslav Peregrin

   The term 'inferentialism', coined by Robert Brandom, has become a trademark of a certain position in the philosophy of language which claims that meanings identify with inferential roles – a radical departure from more traditional semantic approaches. Independently of this, the term is now cropping up in logic, in connection with positions prioritizing proof-theory over model theory and approaching meaning in logical, especially proof-theoretical, terms. The book brings these two strands together: it reviews and critically assesses the foundations of Brandomian inferentialism; it proposes upgrades; and it clarifies its relationship to inferentialism in logic. Emphasis is laid on clearly articulating the general assumptions on which inferentialism rests, thus elucidating its foundations, followed by discussing the consequences of this standpoint, and then dealing with the most intensive objections raised against the standpoint.

   Palgrave Macmillan
  • revoluce-nebo-transformace-revolucia-alebo-transformacia

   Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?

   Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.

   Pětadvacetileté výročí od událostí roku 1989 přináší příležitost znovu reflektovat pojmy revoluce a transformace. Kniha přibližuje téma postupných i rychlých, zásadních i povrchních, dramatických i plynulých sociálních změn v posledním období a ukazuje možné budoucí (transformační a revoluční) vývojové trajektorie. Obsahuje transdisciplinární rozbory na pomezí filosofie, politologie, sociologie, globálních a kulturních studií.

   Filosofia
  • kapitalismus-mytus-jednoho-slova

   Kapitalismus: mýtus jednoho slova

   Břetislav Horyna

   Kniha je souborem originálních esejů o krizovém stavu současné světové a rovněž české společnosti. Pomocí kritiky současných dominantních politických a hospodářských doktrín hledá příčiny rozštěpení světové pospolitosti, strmého růstu všestranné nerovnosti, úpadku potřeby demokracie a krize demokratického vládnutí, jež ohlašují nezbytnost systémové změny západní kapitalistické civilizace.

   Filosofia
  • filosofie-louise-althussera-o-filosofii-ktera-chtela-zmenit-svet

   Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět

   Petr Kužel

   Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století. Analyzuje vývoj jeho filosofie od období šedesátých let až po jeho pozdní filosofii tzv. aleatorního materialismu z let osmdesátých. Zabývá se Althusserovým výkladem Marxe, koncepcí ideologických státních aparátů i Althusserovými názory na události května 1968. Jeho myšlení zasazuje do intelektuálního a politického kontextu.

   Filosofia
  • soucasne-pristupy-v-historicke-epistemologii

   Současné přístupy v historické epistemologii

   Tomáš Dvořák a kol.

   Prostřednictvím případových studií kniha představuje historickou epistemologii coby snahu o produktivní propojení historických a teoretických přístupů k oblasti vědy a vědění.

   Filosofia
  • slavnosti-ceremonie-a-ritualy-pozdniho-stredoveku1

   Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

   Martin Nodl, František Šmahel (eds.)

   Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století. Hlavní důraz je přitom v knize kladen na panovnické dvory, v nichž se rituály, jež povětšinou nabývaly sakrální podoby, uplatňovaly v největší míře. Kapitoly z pera Františka Šmahela o královských pohřbech, Václava Žůrka, jenž z nového úhlu pojednává o královských korunovacích, či Martina Nodla, jenž se věnuje opomíjené problematice zásnub a sňatků, ukazují, že v prostředí panovnického dvora rituální jednání nabývalo slavnostní, ceremoniální podoby. Na lucemburském dvoře vznikaly normy a předpisy, jež měly ovlivňovat zvyklosti ceremoniální povahy pro bezprostřední potomky a příští generace. České prameny sice autorům neumožnily odpovědět na všechny otázky, jež nastolilo dynamicky se rozvíjející západoevropské bádání, soustavný důraz na komparaci s prostředím německým, francouzským, anglickým, polským a uherským však v této monografi i vede k závěru, že především díky dvorskému prostředí císaře Karla IV. došlo v českých zemích k rozvinutí pestré škály dvorských slavností a ceremoniálů, jež ve starším období nacházely jen chabý ohlas.
   Důraz na komparaci se západoevropským prostředím se v knize projevuje i v kapitolách věnovaných rituálům, slavnostem a ceremoniím v prostředí slezských knížat (Martin Čapský), české aristokracie (Robert Šimůnek), domácích prelátů i papežských nunciů (Antonín Kalous), a v prostředí českých a moravských měst, v nichž se slavnosti a ceremonie uplatnily především ve styku s panovníkem (Tomáš Borovský) a v nichž hrají prim rituály a ceremonie holdování, vazalských slibů, přísah, slavnostních panovnických vjezdů a samozřejmě i rodinných slavností, jež ale v pozdním středověku ještě nijak výrazně nenapodobovaly dvorské, královské prostředí.

   Argo

AKC