Upcoming events

 • 8. 10. 2015
  15.00
  Přednáška

  Will Future Artificial Intelligence Threaten Mankind?

  Andrew Woodfield
  prof. Andrew Woodfield, University of Bristol
  AKC, Husova 4a, Praha 1

  Pořádá Oddělení analytické filosofie

 • 12. 10. 2015
  15.50
  Seminář

  Buddhismus a logika

  Jiří Holba
  Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
  FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

  Logicko-filosofický seminář

 • 15. 10.
  16. 10. 2015
  Seminář

  Pojem vědomí: jeho rozmanitost a jednota

  AKC, Husova 4a, Praha 1

  Odborný seminář pod záštitou ÚFAR FF UK a Filosofického ústavu AV ČR

News

 • Fenomenologie je snaha o věrnost prožívané zkušenosti

  2015-10-01 10:51:33

  říká dr. Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie) v portrétu z cyklu "Jsem z Akademie věd", který vyšel v říjnovém čísle časopisu Vesmír. Elektronickou verzi článku, která obsahuje i dvě videa, si můžete přečíst ZDE.

 • Migrace budou probíhat do té doby, dokud budou existovat drastické globální nerovnosti mezi jednotlivými oblastmi světa

  2015-09-17 15:15:21

  říká v rozhovoru s Jeanem Hategekimanou doc. Marek Hrubec (Oddělení morální a politické filosofie - Centrum globálních studií). Rozhovor je součástí knihy Marka Hrubce Odjištěná společnost. Rozhovory o potřebné společenské změně, která je určena nejen filosofům a sociálním vědcům, ale také širší veřejnosti. Knihu vydalo nakladatelství SLON. Ukázku rozhovoru otiskly zářijové Literární noviny, přečíst si jej můžete ZDE

 • Proběhl první ročník akademického festivalu A-Fest in Park

  2015-09-09 00:00:00

  V rámci oslav 125. výročí svého založení uspořádala v neděli 6. 9. Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR hudební festival v Průhonickém zámku a parku. Z pracovníků FLÚ na festivalu vystoupil dr. Ondřej Štěch jako člen smíšeného pěveckého sboru Campanula a v rolích moderátorů dr. Zuzana Parusniková, dr. Ondřej Majer a prof. Petr Koťátko. Více o festivalu ZDE.

 • Next CLMPS conference will be held in Prague

  2015-08-19 15:36:02

  We are pleased to announce that the sixteenth Congress for logic, methodology and philosophy of science (CLMPS), one of the largest international philosophical conferences, will take place in Prague in 2019. This was decided by the vote at the General Assembly of the Division for logic, methodology and philosophy of science, which took place on 6th August 2015 at the XV. CLMPS in Helsinki. CLMPS will be held in the Czech Republic for the first time since its establishment in 1960.

 • Odešel prof. Ladislav Tondl

  2015-08-10 14:16:45

  prof. TondlV pátek 7. srpna 2015 ztratil Filosofický ústav AV ČR jednoho ze svých klíčových pracovníků. Prof. Dr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc. patřil k zakladatelským osobnostem české sémiotiky, teorie komunikace, teorie vědy a techniky a k iniciátorům analytické linie v českém filosofickém myšlení. Přes dlouhá období politické perzekuce v padesátých letech a v období normalizace podstatně ovlivnil české intelektuální prostředí a jeho práce dosáhly vysokého uznání na mezinárodní scéně. V roce 1993 založil v rámci obnoveného Filosofického ústavu AV ČR Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti a řadu let stál v jeho čele, byl členem ediční rady časopisu Erkenntnis, členem Association for the Philosophy of Science, International Council for Science Policy Studies, Learned Society for Praxeology, předsedou Českého komitétu pro logiku, metodologii a filosofii vědy, Sémiotické skupiny České společnosti pro kybernetiku a informatiku aj. Kromě akademických a univerzitních ocenění převzal v roce 2004 z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy o český stát v oblasti vědy. Curriculum vitae prof. Tondla
  Rozloučení s prof. Tondlem se koná v pátek 14. srpna v 11.15 hod. v obřadní síni krematoria v Praze-Motole. Smuteční oznámení

Just out

  • uden-in-der-mittelalterlichen-stadt-jews-in-the-medieval-town-en

   Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town

   Eva Doležalová et al.

   Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts/Urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts

   The present volume shows the Jewish communities in Central European towns from multiple points of view. We learn about the progress of their settlement, their relations to the sovereign, how they resettled in the places from where they had been expelled and about their financial business, but also about their culture, rabbinic literature, everyday life, language, burials and their relations to the Christian majority population. Each chapter presents results of original research based on extant written and material sources.

   Texts in English and German

   Filosofia
  • rozpory-a-alternativy-globalniho-kapitalismu

   Rozpory a alternativy globálního kapitalismu

   Martin Solík (ed.)

   Kniha se zabývá tématem sociálních, ekonomických a politických rozporů globálního kapitalismu. Věnuje se zneuznání různých sociálních skupin, analyzuje jejich úsilí o spravedlnost a odkrývá nové společenské alternativy. Obsahuje polemiku s liberálním a neoliberálním stanoviskem. Diskuse navazuje na kritickou teorii globální společnosti a politiky, kterou formuloval Marek Hrubec. Kniha je určena jak čtenářům zajímajícím se o filosofii, politologii, sociologii a globální studia, tak i dalším zájemcům o současné společenské konflikty.

   Filosofia ve spolupráci s nakladatelstvím VEDA
  • prameny-k-dejinam-zidu-v-cechach-a-na-morave-ve-stredoveku

   Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku

   Lenka Blechová et al.

   Ve spolupráci s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi

   Židé se trvale usazovali v Českých zemích od 11. století, ale jako obchodníci přicházeli už mnohem dříve. 41. svazek Archivu českého je první úplnou sbírkou zpráv o Židech od nejstarších dob do nástupu Karla IV. na český trůn (1347). Regesta jsou v češtině, dokumenty jsou citovány v původních jazycích a doplněny českými kritickými poznámkami. Z těchto střípků, které se kupodivu dobře čtou, musí historici skládat živý obraz doby.

   Filosofia ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR
  • intencionalita-a-apriorita

   Intencionalita a apriorita

   Hynek Janoušek

   Kniha Intencionalita a apriorita. Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie představuje základní pojmy Brentanovy deskriptivní, apriorně orientované psychologie s důrazem na tu část Brentanovy nauky, na kterou navázala fenomenologie Edmunda Husserla, přičemž rozebírá i některá aristotelská východiska Brentanova projektu. Diskutován je také přínos Twardowského nauky o obsahu a předmětu představ. V druhé části je podán stručný nástin rozvoje Husserlovy rané koncepce intencionality a myšlenky jejího apriorního popisu v období před publikováním Logických zkoumání, a to zejména rozlišení reprezentace a názoru, obsahu a předmětu, transformace Husserlova pojetí soudu, přijetí Bolzanových představ a vět o sobě, názoru obecnin a Husserlův pokus o řešení problému intencí neexistujících předmětů. Kromě analýzy usnadňující pochopení rané fenomenologie Edmunda Husserla chce kniha upozornit na Brentanovu filosofii, která byla významnou součástí německy psané filosofie v Čechách před druhou světovou válkou.

   Togga
  • cesko-za-sto-let

   Česko za sto let

   Miroslav Bárta, Václav Cílek, Stanislav Komárek et al.

   Záznam čtveřice rozprav z konference Evropa a Česko 2113, kterou Knihovna Václava Havla uspořádala spolu s Ace Academy v prostorách Amerického kulturního centra v Praze v květnu 2013: I. Historie (Miroslav Bárta / Ivo Budil / Václav Cílek / Václav Drška / Martin Kovář / Michal Stehlík), II. Sociologie (Jeroným Klimeš / Stanislav Komárek / Jaroslav Petr / Jitka Rychtaříková / Jan Sokol), III. Ekonomika, vize, katastrofismus i výtvarné umění (Petr Hlaváček / Petr Koubský / Zdeněk Kudrna / Jan Macháček / Daniel Münich / Zbyněk Petráček / Tomáš Pospiszyl), IV. Příroda (Václav Cílek / Lukáš Čížek / Vladimír Kokolia / Vojen Ložek / Jan Zrzavý).

   Knihovna Václava Havla
  • justice-and-recognition-en

   Justice and Recognition

   Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.)

   Critical theorists have been aware of both injustice in practice and the serious deficits in social research of injustice which have been made by various traditional and contemporary studies. Critical theory also makes it possible to develop an alternative description of the society and a normative articulation of the required state of society. However, it can be done in various ways. This book offers essays focusing on a connection between injustice and misrecognition, respectively justice and recognition (Anerkennung). The formulation of the issue of justice and recognition is closely linked with Axel Honneth as a Critical theorist who mostly contributed to philosophical and social scientific research on recognition.

   The book shows and evaluates what the contributions of Honneth's theory of social recognition and its relation to justice are. The book as the whole contributes to the current theoretical discussions on justice at domestic and global levels, and presents the significant role of recognition in them.

   Filosofia in cooperation with PUCRS, Porto Alegre

AKC

125 3

BannerAV21sq