Upcoming events

 • 17.09.
  19.09.
  2014
  Konference

  The Nature of Rules and Normativity

  Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

  Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

 • 17.09.
  20.09.
  2014
  Konference

  Leib und Leben. Perspektiven einer Oikologie

  Zámek Liblice - konferenční centrum AV ČR, Liblice 61

  Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie

 • 18.09.
  19.09.
  2014
  Konference

  The Practice of Scholarly Communication

  FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

  Correspondence Networks between Central and Western Europe, 1550-1700

  Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

News

 • Prof. Noam Chomsky, What Can We Understand?

  2014-09-12 14:08:31

  Přednáška prof. Chomského při příležitosti udělení čestné medaile De scientia et humanitate optime meritis 2. června 2014 v sídle Akademie věd ČR, Národní 3, Praha. Editovaný videozáznam včetně laudatia a diskuse.

 • Výroční zpráva FLÚ AV ČR za rok 2013

  2014-06-26 12:30:57

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. za rok 2013 je ke stažení ZDE.

 • Prof. Chomsky’s lecture in Prague - registration is required

  2014-05-28 14:43:20

  The Academy of Sciences of the Czech Republic and the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences would like to announce that professor Avram Noam Chomsky (Massachusetts Institute of Technology) will be lecturing on the theme "What Can We Understand?" on Monday, June 2, 2014 at 2:00 PM in the main building of the Academy of Sciences, Národní 3, Praha 1. On this occasion we will be awarding prof. Chomsky an honorary medal of the Academy of Sciences of the Czech Republic De scientia et humanitate optime meritis. A poster for the even can be accessed HERE.
  IMPORTANT NOTIFICATION: In consideration of the high interest in prof. Chomsky's talk, registration is required for attendees. Please send a completed registration form by noon on Thursday, May 29 at the latest to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . This email address has SPAM protection. In order to read it, Javascript must be permitted on your web browser. Your attendance will be confirmed at the latest by May 30. If you do not receive a confirmation message, that means that the lecture area has reached its maximum capacity and your registration could not be accepted. The registration formula can be found HERE.
  CURRENT STATE OF REGISTRATION (as of May 28): only a few free spots remain in the foyer around the lecture hall, where prof. Chomsky's lecture will be broadcast for those who are not seated within the hall itself.

 • Pozvání na veletrh Svět knihy 2014

  2014-05-12 11:38:10

  Nakladatelství Filosofia Filosofického ústavu AV ČR Vás srdečně zve k návštěvě knižního veletrhu Svět knihy 2014, který se koná na pražském Výstavišti od čtvrtka 15. do neděle 18. května 2014, jakož i svého stánku P 605 v pravém křídle Průmyslového paláce.

 • Tomáš Křivý: Mezi člověkem a zvířetem

  2014-04-07 12:27:12

  Knihovna Filosofického ústavu AV ČR srdečně zve všechny zájemce na vernisáž výstavy Tomáše Křivého Mezi člověkem a zvířetem, která se koná ve středu 9. dubna 2014 v 17 hodin v Klubu knihovny, Husova 6, Praha 1. Výstava potrvá do 3. 6. 2014. Viz též plakát.

Just out

  • filosoficky-casopis-4-2014

   Filosofický časopis

   4/2014
   Filosofický ústav AV ČR
  • evropa-fragmenty-ceskeho-premysleni-o-evrope-1918-1989

   Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989

   Petr Hlaváček

   Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity považovaly za autonomního aktéra celoevropského dění. Tento proces později vyústil v plné obnovení české státnosti ve formě republikánského Československa. Následné dynamické třicetiletí 1918-1948 pak představovalo klíčovou epochu sebereflexe českých politických, intelektuálních a kulturních elit ve vztahu k Evropě i oné geopolitické dichotomii Západ-Východ. Kniha Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989, vycházející u příležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence.

   Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
  • realismus-a-relativismus

   Realismus a relativismus

   Tomáš Marvan

   Posláním filozofů je dle Davida Lewise zpochybňovat banality, i když se nakonec ukáže, že byly víceméně správné. Filozofové nás však přinutí o nich přemýšlet. Autor knihy sleduje napětí mezi realismem a konstruktivismem u Willarda Quinea, Hilaryho Putnama, Donalda Davidsona, Nelsona Goodmana a Richarda Rortyho. Ačkoliv sám zastává pozici realismu, provokují ho argumenty zmíněných autorů k zamyšlení. Závisí existence žiraf na lidech? Stvořil Goodman „nejhorší argument na světě"? Lze svět pozorovat z perspektivy božího oka? Můžeme se vysvléci ze svých pojmů a slov? Je člověk schopen naprosto přesně zmapovat svět, jenž ho obklopuje?

   Academia
  • koncepty-a-dejiny-promeny-pojmu-v-soucasne-historicke-vede

   Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě

   Lucie Storchová a kol.

   V českém prostředí první pokus o komplexní zmapování klíčových trendů a vývoje moderní světové historiografie v poválečném období. Jako východisko si autoři zvolili analýzu konkrétních pojmů, které měly rozhodující úlohu při formování inovativních postupů v rámci oboru. Výsledkem je rozsáhlé kompendium, které nejen popisuje a kriticky zhodnocuje vývoj a zlomy v jednotlivých konceptualizacích minulosti, ale nabízí rovněž inspiraci pro další bádání. Interdisciplinarita je pak nezbytným rysem celkového pojetí knihy. Důraz byl kladen především na systematický a srozumitelný výklad, který však neslevuje z nároku na teoretický jazyk, jejž si historická věda za několik posledních desetiletí osvojila. Text je určen jak studujícím historických oborů na vysokých školách, tak širší odborné veřejnosti, pro kterou může sloužit nejen jako přínosný systematický přehled dnešní historiografie, ale rovněž jako zdroj poznatků o dosud u nás opomíjených badatelských směrech.

   Scriptorium
  • moralni-odpovednost-a-jeji-aspekty

   Morální odpovědnost a její aspekty

   Vlastimil Hála a kol.

   Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bez­precedentní účinnost technologií a mnohé další faktory sou­dobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální. Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála a Rudolf Kolářský si v knize kladou následující otázky: V čem dnes spočívá morální odpovědnost? Jak lze stanovit současné hranice mezi odpovědností a neodpovědností? Jak chápat reciprocitu odpovědnosti? Je možné připsat člověku odpovědnost za činy, jichž se sám nedopustil? Jaké jsou praktické důsledky teoretické aktivity člověka? Jsme odpovědni pouze vůči sobě a vůči druhým lidem, nebo také vůči všemu živému a vůči Zemi samé? Jaký je vztah etiky, která vychází z problematiky odpovědnosti, k filosofii životního prostředí?

   Filosofia
  • studie-k-filosofii-bertranda-russella

   Studie k filosofii Bertranda Russella

   Milan Soutor, Tomáš Marvan, Ludmila Dostálová (eds.)

   Kniha obsahuje desítku odborných statí, zaměřujících se na témata z oblasti Russellovy filosofie jazyka, logiky a epistemologie. Diskutována jsou především taková klasická témata, jako je teorie deskripcí, Russellovo pojetí vlastních jmen, jeho obhajoba realismu nebo teorie smyslových dat, kterou svého času přejal od G. E. Moora.

   Filosofia

AKC