upcoming events

News

 • 3 positions for postdoctoral or early career researchers in philosophy

  10. 9. 2016

  The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague is seeking to appoint 3 positions for postdoctoral or early career researchers in philosophy. The positions will be associated with Professor Ladislav Kvasz's research project "Formal epistemology – the next synthesis" funded by the Czech Academy of Sciences. The project is scheduled for 6 years. Please submit your application by e-mail by October 15, 2016 to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . For more information see HERE.

 • Diskusní setkání s prof. Evou Zažímalovou

  31. 8. 2016

  Ve středu 7. září ve 13.30 se v hlavní budově AV ČR na Národní 3 v místnostech 205 a 206 uskuteční diskusní setkání pracovníků AV ČR z areálu Jilská-Husova s prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., kandidátkou na funkci předsedkyni Akademie věd ČR pro funkční období 2017–2021.

 • Fragmentace Evropy by znamenala konec evropské svobody

  2. 8. 2016

  říká v rozhovoru o právě vyšlé knize Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností její spoluautor doc. Petr Hlaváček. Rozhovor, který v rámci pořadu Víkend podle... odvysílal ČRo Plus, si můžete poslechnout ZDE (začátek ve 36:05).

 • Academic multi-genre music festival "A-Fest"

  1. 8. 2016

  Academy of Sciences together with the Institute of Botany, CAS would like to invite all friends of music and nature to the Průhonice Park and Castle to the second Academic multi-genre music festival on September, 3rd, 2016. You will have a chance to listen to 29 music bands and orchestras on three stages, every band includes at least one person from the Academy of Sciences. For the festival programme click HERE, for the festival web page click HERE.

 • Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

  7. 7. 2016

  Akademie věd ČR ukončila hodnocení výzkumné a odborné činnosti svých 54 pracovišť za léta 2010–2014. Šlo o dosud nejpodrobnější hodnocení nejen v samotné Akademii věd ČR, ale v celé České republice. V těchto dnech vydává AV ČR publikaci, která v české a anglické mutaci přehledně mapuje průběh a výsledky hodnocení akademických pracovišť. Publikace je ke stažení ZDE.

Just out

  • filosoficky-casopis-4-2016

   Filosofický časopis

   4/2016
   Filosofický ústav AV ČR
  • ceska-teorie-tendence-moderni-ceske-semiotiky

   Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky

   Vít Gvoždiak

   Kniha Česká teorie je pokusem shrnout zhruba osmdesát let vývoje české sémiotiky. V první části se věnuje otázkám povahy sémiotiky a způsobům, jak o ní v historické perspektivě mluvit. Na tomto obecném pozadí se zároveň pokouší vymezit českou sémiotiku, její konceptuální specifika formující se na rozhraní sémiologie pražské školy, (kybernetické) sémiotiky a do určité míry filozofie (jazyka). Tuto trojici nazývá česká teorie. Nejaktuálnější podobu české sémiotiky představuje sedmnáct rozhovorů v druhé části knihy. V závěrečné části je kniha doplněna nástinem bibliografie české (a částečně slovenské) sémiotiky.

   Univerzita Palackého v Olomouci
  • proc-jsme-zapad-2

   Proč jsme Západ?

   Petr Hlaváček, Václav Bělohradský, Martin C. Putna, Michael Romancov et al.

   Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

   Co je vlastně Západ? Jsme my, Češi, skutečně jeho součástí? A pokud ano, proč? Jaká je budoucnost Evropy? Existuje ještě Střední Evropa? Jak se stavět k Východu? Je pro nás Rusko hrozbou nebo výzvou? I takové a podobné otázky si klade naše kniha, přičemž nenabízí žádné definitivní odpovědi, nýbrž se především snaží být inspirativní, provokativní a dialogická, jak je ostatně naší evropské a obecně západní civilizaci vlastní. Evropská a západní identita byla a je principiálně dialogická, nehotová - evropanství a západnictví národů se stále znovu rodí z krizí, otázek, odvahy a víry. Snad muže někomu otázka, vetknutá do názvu naší knihy, znít pateticky a sebestředně. Proč jsme Západ? Inu, proto, že se nemíníme vzdát kritického myšlení, pochybujeme sami o sobě, abychom vždy znovu pokračovali v onom dobrodružství, jež se rodí z pravdivého sebe-vědomí svobodných jedinců a národů. Autoři příspěvků: Václav Bělohradský, Petr Hlaváček, Jan Holzer, Jan Kobylka, Petr Kostka, Filip Láb, Jiří Návara, Alice Němcová Tejkalová, Jiří Pehe, Nicolas Porta, Martin C. Putna, Michael Romancov, Michal Stehlík, Max Ščur, Michaela Ševčíková.

   FF UK
  • via-media

   Via Media

   Petr Hlaváček, David R. Holleton, Peter Morée, Jaroslav Pánek et al.

   Kniha "VIA MEDIA. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin" vychází jako 8. svazek ediční řady Europaeana Pragensia, a to u příležitosti 85. narozenin Zdeňka V. Davida, významného českoamerického historika zabývajícího se problematikou české reformace a českých intelektuálních dějin. Jednotlivé studie této kolektivní monografie se věnují českému teologickému a filosofickému myšlení pozdního středověku a raného novověku, stejně jako otázkám církevně-politickým, spirituálním a obecně kulturním. Autory a autorkami publikace jsou Jan Baťa, Eliška Baťová, Martin Dekarli, Ota Halama, Petr Hlaváček, David R. Holeton, Pavel Kolář, Peter Morée, Frederik Pacala, Ota Pavlíček, Jaroslav Pánek a Martina Šárovcová.

   Filosofia ve spolupráci s FF UK
  • podzim-postmodernismu

   Podzim postmodernismu

   Roman Kanda a kol.

   Kniha má za cíl představit současný stav české diskuse o postmodernismu chápaného jako kulturní model, jenž zahrnuje aspekt filosofický, politologický, sociologický, estetický. Je určena čtenářům ze všech uvedených oborů, ale rovněž široké veřejnosti. Hlavním referenčním bodem je kniha Cesty z postmodernismu Michaela Hausera (Filosofia 2012), jíž se zabývá většina textů předkládané publikace, ať už z hlediska dalšího rozvíjení jednotlivých koncepcí nebo z hlediska polemického. Mezi přispěvateli jsou přední čeští teoretikové na dané téma, jmenujme Václava Bělohradského, Jiřího Pechara nebo Olega Sušu, politologové (Jaroslav Fiala), teoretici umění (Jakub Stejskal) nebo historikové idejí (Martin Pokorný). Je tu celkem pět autorů, kteří působí ve Filosofickém ústavu AV ČR.

   Filosofia
  • darwinovska-levice

   Darwinovská levice

   Peter Singer

   V průkopnické a čtivé Darwinovské levici předkládá patrně nejznámější filozof současnosti, Peter Singer, řadu argu­mentů, s jejichž pomocí dokazuje nutnost radikální revize, jíž musí projít politická levice, aby překonala svoje zastaralé chápání lidské přirozenosti. Na její cestě k dosažení společenských a politických cílů jí podle něj mohou posloužit právě poznatky moderní evoluční teorie. Darwinovská levice, tvrdí Singer, bude i nadále na straně chudých a utlačovaných, bude však lépe vybavena, aby porozuměla fungování společenských a ekonomických změn a mohla reálně zlepšit situaci znevýhodněných.
   Přeložil Denis Kostomitsopoulos

   Filosofia
  • pravni-kultura-stredoveku

   Právní kultura středověku

   Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.)

   Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kultury Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ve vztahu k právu zvykovému. Důraz kladou i na vztah právních norem a reálného každodenního života, především v podobě řešení právních sporů, resp. na postupně stále širší uplatnění se právnicky vzdělaných osob při řešení nejrůznějších konfliktů.

   Filosofia
  • cesko-polske-kazatelske-vztahy-ve-stredoveku

   Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku

   Krzysztof Bracha, Martin Nodl (eds.)

   Kolektivní monografie Česko-polské kazatelské vztahy ve středověkuzahrnuje jedenáct studií českých a polských medievistů. Autoři se v nich věnují recepci kazatelských příruček a jednotlivých kázání ve středoevropském prostoru 14. a 15. století. V centru jejich zájmu stojí kazatelé jako veřejní intelektuálové, kteří předkládali svébytné myšlenkové koncepty, jež byly součástí kázání a jejichž prostřednictvím ovlivňovali soudobé společenské představy a přispívali k formování specifické pozdně středověké zbožnosti.

   Filosofia