Husserl's logical grammar
Ansten Klev, FLÚ AV ČR
Seminář Oddělení logiky FLÚ AV ČR

18. 1. 2018
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost