Budweiss – Bamberg Philosophical Workshop
Pořádají Teologická fakulta JČU a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

7. 12. 2017 - 8. 12. 2017
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice, m. 212