Zuska, Vlastimil - Estetika

Úvod do současnosti tradiční disciplíny

Praha, Triton 2001, 132 stran

ISBN: 80-7254-194-3

 

Autor se pokouší podat „pravý“ úvod do estetiky, tj. nikoli úvod do teorie nebo filosofie umění. Je přesvědčen, že estetika zkoumá „podloží“ umožňující samu podstatu umění. „Proto řada soudobých velkých témat estetiky a témat té části teorie umění, která do estetiky patří, ať už jde o problematiku významu, exprese neboli výrazu, mímésis neboli nápodoby, imaginace a její role v konstituci estetického objektu (recepci uměleckého díla), pravdy, dobra či reálnosti emocí v umění, otázky fikce a možných světů fikcemi projektovaný, identifikace a empatie s fiktivními postavami nebo problematika virtuální reality, multimédií, performance, humoru atd., musela zůstat v pozadí této skici stávání se oboru na přelomu milénií.“ S autorem jsme podali negativní vymezení knihy, dále k pozitivnímu.

Autor předesílá pokus o „úvod do estetiky“ beze jmen a snahu o synchronní přístup, tj. o popis situace oboru „právě teď“. Nejprve vymezuje předmět estetiky, estetický objekt - artefakt - umělecké dílo, poté se věnuje jeho recepci, tj. estetickému prožitku. Následuje rozbor estetických kategorií, především kategorie krásy. Při jejím vymezení autor používal pojmu estetická kvalita a estetická hodnota, které rozebírá dále. V závěru se pokouší postihnout proměny estetické percepce v postmoderní době.

Každou kapitolu doprovází bibliografie.

 

klíčová slova: estetika