underlineallarticles

Šolcová
Kateřina
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Department for Comenius Studies and Early Modern Intellectual History
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr. / Ph.D.
Pozice:Position:
vědecký asistent associate scholar