upcoming events

News

  • „Dějepis s nadhledem“ badatelů Filosofického ústavu

    10. 6. 2021

    Dějepis s nadhledem je progresivní pracovní sešit k výuce dějepisu pro 7. ročníky základních škol i pro gymnázia.  Představuje inovativní publikaci, která vnáší do školského prostředí aktuální badatelské přístupy a témata kritické medievistiky. Na přípravě se podíleli Martin Šorm, Vojtěch Bažant, Iveta Coufalová a Jan KremerCentra medievistických studií při FLÚ AV ČR, Vladimír UrbánekOddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a medievisté z dalších institucí. Vychází u nakladatelství Fraus.

  • Doctoral study programme in Philosophy

    28. 3. 2021

    Joint doctoral programme of the Institute of Philosophy, of the CAS and the Department of Philosophy and Religious Studies of the Faculty of Arts of the Charles University, enables PhD students to participate in projects of both these institutions, to choose a supervisor from any of them and to do part of their studies at their alma mater and part at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. Application deadline is 30 April 2021. For further information about the programme click HERELeaflet in pdf.

  • Doctoral study programme in Philosophy

    16. 3. 2021

    Joint doctoral programme of the Institute of Philosophy, of the CAS and the Faculty of Theology, University of South Bohemia in České Budějovice, enables PhD students to participate in projects of both these institutions, to choose a supervisor from any of them and to do part of their studies at their alma mater and part at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. Application deadline is 30 April 2021. For further information about the programme click HERE. Leaflet in pdf.

  • Filip Vostal elected to the European Association for the Study of Science and Technology Council

    12. 3. 2021

    Filip Vostal from the Centre for Science, Technology and Sociology Studies of the Institute of Philosophy, CAS was elected a member of the EASST Council, an organization representing academics and researchers from the fields of science, technology and innovation studies. The Association brings together a variety of both natural science/engineering and social sciences disciplines and its objective is to foster within Europe the scholarly study of science and technology including their historical development and their role in society. 

  • Doctoral programme in History and Philosophy of Science and Technology

    7. 3. 2021

    Joint doctoral programme of the Institute of Philosophy, of the CAS and the Faculty of Arts, University of West Bohemia (Pilsen), enables PhD students to participate in projects of both these institutions, to choose a supervisor from any of them and to do part of their studies at their alma mater and part at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. Application deadline is 31 May 2021. For further information about the programme click HERE.


Prášek
Petr
109a
+420 221 183 318
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr. / Ph.D.
Pozice:Position:
postdoktorand

Just out

    • doba-prechodu

      Doba přechodu

      Michael Hauser

      Kniha analyzuje tendence a jevy, jež charakterizují dobu společenských změn po roce 1989. Michael Hauser v návaznosti na Gramsciho a Badiouovy teorie označuje toto období jako interregnum a předkládá svou vlastní komplexní teorii. Pro první období interregna byl typický neoliberalismus a postmodernismus, tyto dominanty se však postupně rozpadají. Doba postmodernismu končí kolem roku 2000, kdy se začínají šířit hybridní útvary jako populismus, identitární hnutí nebo Islámský stát. V umění se více prosazuje realismus. Po finanční krizi z roku 2008 se proměňuje i neoliberalismus, který nyní vyzývá k sebeobětování a ke konzervativní politice hodnot. V interregnu vznikla ontologie pravd a nekonečna Alaina Badioua. Jeho pojetí matematiky, politiky, umění a lásky však zároveň ukazuje za jeho horizont. Teorie interregna tak dovoluje dílo Alaina Badioua více docenit.

      Filosofia
    • dialog-o-shode-mezi-torou-a-svetskou-vedou-dopis-ve-veci-pruvodce-tapajicich

      Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou. Dopis ve věci Průvodce tápajících

      Šem Ṭov ben Josef ibn Falaquera

      Recepci antické a středověké arabské filosofické tradice provázely v židovských komunitách (podobně jako ve společnosti křesťanské a muslimské) obsáhlé debaty týkající se vztahu rozumu a zjevení, přístupu k interpretaci autoritativních náboženských textů a začlenění filosofických spisů do tradičního vzdělávacího kurikula. Šem Tov ibn Falaquera (kolem 1225–1290), překladatel a autor řady hebrejských spisů popularizujících studium aristotelské filosofie, se do těchto debat aktivně zapojil především dvěma svými spisy: Dialogem o shodě mezi Tórou a světskou vědou, v němž se snaží obhájit filosofii jako legitimní zdroj poznání vedle židovské náboženské tradice, a dopisem, jímž vystoupil na obranu Maimonidova Průvodce tápajících během kontroverze, která se kolem tohoto díla rozpoutala na sklonku 80. let 13. století. Oba texty jsou v této publikaci představeny v českém překladu a zasazeny do kontextu Falaquerova díla a středověkých debat o vztahu mezi judaismem a filosofií.

      Filosofia
    • filozofski-vestnik-thinking-the-infinite

      Filozofski vestnik Thinking the Infinite

      D. Rabouin, J. N. Berankova, J. Š. Riha (eds.) s přispěním N. Nesbitta, M. Hausera
    • contradictions-1-2-2020

      Contradictions 1-2/2020

      Ľubica Kobová and col. (ed.)
    • demokracie-a-obcanske-ctnosti

      Demokracie a občanské ctnosti

      Petr Hlaváček, Jan Kysela (eds.)

      Petr Pithart (*1941) je nepřehlédnutelnou intelektuální a politickou osobností českých dějin a českého usilování o svobodu a demokracii. Formálním vzděláním právník a z hlediska vyššího povolání aktivní občan čili politik se svým dílem profiloval i jako historik a politický myslitel. Jeho myšlenky nalézaly vždy odezvu i v prostředí akademické obce historiků a filosofů – někoho inspirovaly a provokovaly k dalšímu přemítání a promýšlení, jiné popuzovaly a dráždily jako údajně „nevědecké“, případně „protinárodní“, pokud se Petr Pithart vyjadřoval k neuralgickým bodům českých a středoevropských dějin, a tím i k naší současnosti a budoucnosti. Kniha Demokracie a občanské ctnosti představuje svérázný knižní dar k Pithartovým 80. narozeninám a rozhodně není jen pouhým panegyrikem, nýbrž byla zamýšlena jako mnohovrstevnatý pokus o ohlédnutí za dosavadním dynamickým působením Petra Pitharta uprostřed české a středoevropské pospolitosti. Publikace se vyznačuje i poněkud složitější strukturou, jde o transdisciplinární monografii, jejíž jednotlivé texty oscilují mezi vzpomínkou, literárním dopisem, esejem a vědeckou studií. Člení se do několika bloků, memoriálního, filosoficko-politologického nebo historického, přičemž nechybí ani reflexe Pithartových textů, myšlenek i činů.

      Academia
    • la-conscience-interne-de-la-langue

      La conscience interne de la langue

      Tomáš Koblížek

      Autor v knize tvrdí, že když mluvíme, stále vnímáme vlastní řeč. A pokud bychom ji nevnímali, nemohli bychom vůbec mluvit. Tímto fenoménem, vnímáním vlastní řeči, se zatím překvapivě nikdo podrobně nezabýval. Autor dále rozebírá fakt, že vlastní řeč vnímáme jako svého druhu jednání. A celá kniha končí určitým návrhem filosofické etiky jazyka.

      Kniha polemizuje s fenomenologií řeči M. Merleau-Pontyho a navazuje na „ordinary language philosophy“ J. L. Austina, kterou dále rozvíjí.

      V etické části se autor snaží přenést do filosofie jazyka starší diskusi o etice v umění a literatuře. Zde Tomáš Koblížek vychází z polemiky mezi Marthou Nussbaumovou a odpůrci etického přístupu k (literárnímu) jazyku.

      Kniha vyšla v řadě Philosophie et langage, kterou řídí francouzský teoretik jazyka Frédéric Cossutta

      Lambert - Lucas
    • play-philosophy-and-performance

      Play, Philosophy and Performance

      M. MacLean, W. Russell, E. Ryall (eds.) s přispěním A. Koubové, P. Urbana

      Play, Philosophy and Performance is a cutting-edge collection of essays exploring the philosophy of play. It showcases the most innovative, interdisciplinary work in the rapidly developing field of Play Studies.

      How we play, and the relation of play to the human condition, is becoming increasingly recognised as a field of scholarly inquiry as well as a significant element of social practice, public policy and socio-cultural understanding. Drawing on approaches ranging through morality and ethics, language and the nature of reality, aesthetics, digital culture and gaming, and written by an international group of emerging and established scholars, this book examines how our performance at play describes, shapes and influences our performance as human beings.

      This is essential reading for anybody with an interest in leisure, education, childhood, gaming, the arts, playwork or many branches of philosophical enquiry.

      Routledge