underlineallarticles

Frank "Nick"
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
prof. / Ph.D.
Pozice:Position:
vedoucí vědecký pracovník senior scholar