underlineallarticles

Zumr
Josef
102a
+420 221 183 595
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
PhDr. / CSc.
Pozice:Position:
předseda ediční rady chairman of the editorial board