underlineallarticles

Horák
Petr
Mimo oddělení No Department
104
+420 221 183 201
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
prof. PhDr. / CSc.
Pozice:Position:
emeritní vědecký pracovník emeritus scholar