underlineallarticles

Šíma
Antonín
Knihovna Library
8a
+420 221 183 306
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr. / Ph.D.
Pozice:Position:
vedoucí knihovny KKS head of the CCS library
Poznámka:Note:
správa fondu, meziknihovní výpůjční služba