underlineallarticles

Minulé akce


18. 11. 2013
15.50
Seminář
FF UK, Nám. Jana Palacha, m. č. 217

Bočné chodníčky k možným svetom

Logicko-filosofický seminář

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2013
16. 11. 2013
9.30
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

IX. International Plato Symposium

Organized by Czech Plato Society, Institute of Philosophy AS CR and Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University in Prague

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2013
14.00
Panelová diskuse
AV ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál

Kde domov můj? Česká i globální otázka

Panelová diskuse v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2013
Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský, Martin Profant (FLÚ AV ČR) a Jaroslav Anděl (DOX)

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2013
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Formalismus a estetická supervenience

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 11. 2013
17.00
Přednáška
AV ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál

Achilleův štít

Přednáška v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2013

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 11. 2013
13.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost,

Hegel über den Zufall

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 11. 2013
10.00
Seminář
Klášter sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 11. 2013
18.00
Přednáška
FF UK, nám. Jana Palacha 2, P1, m. č. 18

Agenda česká z roku 1581

Pořádá Lutherova společnost a Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 11. 2013
06. 11. 2013
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1, AKC, Husova 4a Praha 1; DOX, Poupětova 1, Praha 7

Sociální změny: revoluce a transformace

Pořádá Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR a UK ve spolupráci Katedrou politológie a európskych štúdií a Katedrou filozofie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ústavem politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, Futurologickou spoločnosťí na Slovensku a Katedrou etickej a občianskej výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE