underlineallarticles

Odkazy

Vybrané domácí stránky s filosofickou tematikou


Přehled kateder filosofie v ČR

Praha - Univerzita Karlova

Filozofická fakulta UK
- Ústav filosofie a religionistiky

Evangelická teologická fakulta UK
- Katedra filosofie

Husitská teologická fakulta UK
- Katedra filosofie

Katolická teologická fakulta UK
- Katedra filosofie

Pedagogická fakulta UK
- Katedra občanské výchovy a filosofie

Přírodovědecká fakulta UK
- Katedra filosofie a dějin přírodních věd

Brno - Masarykova univerzita

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
- Katedra filozofie

Olomouc - Univerzita Palackého

Filozofická fakulta UPOL
- Katedra filozofie 

Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL
- Katedra filozofie a patrologie

Plzeň - Západočeská univerzita

Filozofická fakulta ZČU
- Katedra filozofie

Hradec Králové - Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta UHK
- Katedra filozofie a společenských věd

Ústí nad Labem - Univerzita J. E. Purkyně

Filozofická fakulta UJEP
- Katedra politologie a filozofie

Pardubice - Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická
- Katedra filosofie
- Katedra religionistiky

České Budějovice - Jihočeská univerzita

Teologická fakulta JU
- Katedra filosofie a religionistiky

Ostrava - Ostravská univerzita

Filozofická fakulta OU
- Katedra filozofie

Liberec - Technická univerzita

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL
- Katedra filosofieOstatní zdroje

Filosofie.cz (aktuality, rozcestník ke klasickým textům a další)
Filosofův kalendář (FB profil s informacemi o filosofických přednáškách a konferencích nejen v ČR)
Antika a česká kultura (online databáze Antického oddělení Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR)
Fysis (zaměřeno na starověké Řecko, především na předsokratovskou filosofii)
Aluze (revue pro literaturu, filosofii aj.)
Časopis ProFil
Oikoymenh (sdružení pro vydávání filosofické a teologické literatury)
Česká platónská společnost
Společnost Tomáše Akvinského
Jednota filosofická - vinohradská pobočka
Jednota filosofická - brněnská pobočka
Jednota filosofická - olomoucká pobočkaVybrané zahraniční stránky


Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP)
PhilEvents - Upcoming Events in Philosophy

Přehledy filosofických zdrojů

Episteme Links
Erratic Impact -- Philosophy Research Base

Encyklopedie

The Internet Encyclopedia of Philosophy
Stanford Encyclopedia of Philosophy