underlineallarticles

Minulé Přednášky


27. 06. 2013
10.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1

Geografická evidence a sociální imaginace hranice

Literární a výtvarné representace hranice v reflexi J. A. Komenského v 19. a 20. století
Pořádá Oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 06. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Jan Amos Komenský a komunikační sítě evropské republiky učenců

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 06. 2013
14.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Die nichtpolitische Politik

Přednášku u příležitosti vydání stejnojmenné knihy pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 06. 2013
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Philosophy of probability

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 06. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


21. 05. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Učenec a exulant Václav Nosidlo z Geblic mezi Čechami a Saskem

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 05. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Sókrátés a Aristotelés v Platónově Parmenidu

Pořádá Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 05. 2013
17.00
Přednáška
Malý sál Průmyslového paláce, Výstaviště Praha - Holešovice

Východiska z krize evropské integrace

Přednáška v rámci veletrhu Svět knihy 2013

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 05. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pramenní sirotci na pomezí historie, archeologie a dějin umění

Úvod do medievistických disciplín a témat

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 05. 2013
10.00
Přednáška
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Perception, Intentionality and the Bad Argument

Po přednášce prof. Searla následuje od 14.00 workshop k jeho dílu.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE