underlineallarticles

Minulé Přednášky


28. 11. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

On Judgements of Taste and their Validity

Po přednášce následuje workshop, na němž s příspěvky k tématu vystoupí Martin Pokorný, Jakub Stejskal, Robert Roreitner a Tomáš Koblížek.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


27. 11. 2013
18.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Stadt im "Corpus der Quellen"

Zur Geschichte der christlich-jüdischen Beziehungen, des Judentums und des Christentums im spätmittelalterlichen Reich

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


21. 11. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Johannes Kepler a jeho kontakty s Galileem Galileim

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 11. 2013
17.30
Přednáška
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Coming as if from nowhere

Organized by Charles University, FHS, PRVOUK P 18, "Phenomenology and Seliotics", and the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Philosophy.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 11. 2013
13.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Theologia philosophorum parcialis

Un commentaire d'inspiration thomiste sur le Liber de causis vers le début du XVe siècle à Cracovie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Formalismus a estetická supervenience

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 11. 2013
17.00
Přednáška
AV ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál

Achilleův štít

Přednáška v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2013

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 11. 2013
13.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost,

Hegel über den Zufall

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 11. 2013
18.00
Přednáška
FF UK, nám. Jana Palacha 2, P1, m. č. 18

Agenda česká z roku 1581

Pořádá Lutherova společnost a Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 11. 2013
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Hugo Dux, M.D.

Pořádá Oddělení analytické filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE