underlineallarticles

Minulé Přednášky


09. 10. 2014
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Darwin a teleologie

doc. PhDr. Karel Thein, PhD.

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2014
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR,zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

O třech principech literárního účinku

Mgr. Tomáš Koblížek

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2014
18.00
Přednáška
Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, 2. poschodí

Carl Schmitt and Leo Strauss: Re-enacting the Confrontation of Political Theology and Political Philosophy

prof. Dr. Heinrich Meier, Ludwig-Maximilians-Universität München

Pořádají KPF FF UJEP, ÚFAR FF UK, FLÚ AV ČR a Goethe-Institut

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2014
13.30
Přednáška
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, přednáškový sál

The Art of Combination in Alsted´s Transylvanian Works

Dr. Márton Szentpéteri, Moholy-Nagy University, Budapest

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 06. 2014
11.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál

The Temporality of Prudence in Thomas Aquinas

K. O'Reilly

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 06. 2014
18.00
Přednáška Prezentace knihy
FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost 225

The Greek heritage of European culture

Thomas A. Szlezák

Pořádají KPF FF UJEP, ÚFAR FF UK, FLÚ AV ČR a OIKOYMENH
Přednáška je spojena s prezentací knihy Za co vděčí Evropa Řekům

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 06. 2014
14.00
Přednáška
AV ČR, Národní 3, Praha 1

What Can We Understand?

Prof. Avram Noam Chomsky

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 05. 2014
10.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Beyond the Concept of Reality

Annabelle Dufourcq, PhD

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 05. 2014
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Athanasius Kircher a jeho kontakty v českých zemích

Mgr. Iva Lelková, Ph.D.

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 05. 2014
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR,zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Limity kognitívnej fenomenológie

Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE