underlineallarticles

Minulé Přednášky


05. 11. 2014
17.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Moral Emotions and Social Imaginaries

prof. Anthony J. Steinbock, Southern Illinois University at Carbondale

Pořádá FHS UK a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 11. 2014
17.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Erotic Perception: Intersubjectivity, History, and Shame

prof. Anthony J. Steinbock, Southern Illinois University at Carbondale

Pořádá FHS UK a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 10. 2014
19.30
Přednáška
Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

L’Europe centrale dans la mondialisation capitaliste contemporaine

Alain Badiou

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR, PedF UK, Francouzský institut, A2. Přednáška se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy.

Druhá přednáška Alaina Badioua v Praze se uskuteční v rámci konference Filosofie pravd, věnované jeho dílu, dne 30. října ve Francouzském institutu, Štěpánská 35, Praha 1.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 10. 2014
11.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Is it possible to be courageous and cowardly at once?

Michał Głowala, Wrocław

Co-instantiation of contrary dispositions in late scholasticism and the contemporary intrinsic finks/antidotes debate

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 10. 2014
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

The Conception of Fear in the Philosophy of Aristotle

Apostolos N. Stavelas, Academy of Athens

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 10. 2014
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Relevance Theory: Accounting for Metaphor and Malapropism

Zsofia Zvolenszky, PhD., Eötvös Loránd University

Pořádá Oddělení analytické filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 10. 2014
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Against Existential Presuppositions

Matias Bulnes, PhD., John Jay College, CUNY

Pořádá Oddělení analytické filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2014
14.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., FLÚ AV ČR

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Přednáška dr. Pavlíčka následuje po přednášce dr. Dvořáka Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne. Je princip bivalence pravdivý?

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2014
13.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne.“ „ Je princip bivalence pravdivý?

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., FLÚ AV ČR a CTF UP

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Po přednášce dr. Dvořáka následuje přednáška dr. Pavlíčka Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského a přednáška doc. Otiska Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2014
15.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., FLÚ AV ČR a FF OU

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Přednáška doc. Otiska následuje po přednášce dr. Dvořáka Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne. Je princip bivalence pravdivý? a přednášce dr. Pavlíčka Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE