underlineallarticles

Nabídka doktorského studia v rámci unikátního mezioborového projektu

Skupina Seana Coughlina při Filosofickém ústavu AV ČR a skupina Ullricha Jahna při Ústavu organické chemie AV ČR v Praze nabízí doktorské studium s nástupem od září 2022. Jedná se o project spolupráce chemiků, archeologů a historiků při provádění analýzy a celkové syntézy sloučenin používaných ve staroegyptském a starořeckém parfumářství. Bližší informace.

Skupina Seana Coughlina při Filosofickém ústavu AV ČR a skupina Ullricha Jahna při Ústavu organické chemie AV ČR v Praze nabízí doktorské studium s nástupem od září 2022. Jedná se o project spolupráce chemiků, archeologů a historiků při provádění analýzy a celkové syntézy sloučenin používaných ve staroegyptském a starořeckém parfumářství. Bližší informace.