underlineallarticles

Hledáme posilu do edičního oddělení OIKOYMENH

Vypisujeme výběrové řízení na pozici: Vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH při Centru pro teoretická studia FLÚ AV ČR. Ediční oddělení navazuje na činnost spolku OIKOYMENH, jednoho z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a theologické literatury u nás. Přihlášky, prosíme, zasílejte nejpozději do 15. května 2021. Podrobné informace.

Vypisujeme výběrové řízení na pozici: Vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH při Centru pro teoretická studia FLÚ AV ČR. Ediční oddělení navazuje na činnost spolku OIKOYMENH, jednoho z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a theologické literatury u nás. Přihlášky, prosíme, zasílejte nejpozději do 15. května 2021. Podrobné informace.