underlineallarticles

Grémia

Na zavádění strategie Human Resources Strategy for Researchers (dále jen HRS4R) se spolupodílejí zástupci všech oddělení Filosofického ústavu. Instituce zavádějící HRS4R jsou držiteli loga HR Award. V této souvislosti byla jmenována Pracovní skupina HRS4R, jejíž úlohou je na základě provedeného sběru dat a shromažďování názorů pracovníků FLÚ vypracovat koncepci rozvoje pracovních podmínek respektujících specifika vědecké práce. Pracovní skupina HRS4R se také aktivně podílí na procesu implementace strategických opatření vyplývajících z Akčního plánu. Zároveň byl zřízen Řídící výbor, který pomáhá řídit proces implementace HRS4R, má poradní funkci a úzce spolupracuje s Pracovní skupinou HRS4R.

Členové a členky Pracovní skupiny HRS4R:

 • Pavel Arazim, Ph.D. - Oddělení logiky
 • Jan Balon, PhD. - Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
 • Olga Baranová, CSc. – Redaktorka Filosofického časopisu
 • Phil. Pavel Blažek – Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení
 • Lara Bonneau – Oddělení pro studium moderní české filosofie
 • Ing. Martin Brabec, Ph.D. - Centrum globálních studií
 • Petra Cabalová – HR Generalistka
 • Pavlína Cermanová, Ph.D. - Centrum medievistických studií
 • Jan Frei, Ph.D. et Ph.D. - Archiv Jana Patočky
 • Hana Gazdová – Vedoucí Grantového oddělení
 • Simona Chlumská – Vedoucí Knihovny FLÚ
 • Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. - Oddělení pro studium novověké racionality
 • Marie Kolárová – Specialistka pro rozvoj a vzdělávání (dříve: Mariana Kašáková)
 • Tomáš Marvan, Ph.D. - Oddělení analytické filosofie
 • Martin Ritter, Ph.D. - Oddělení současné kontinentální filosofie
 • Alena Sarkissian, Ph.D. - Kabinet pro klasická studia
 • Marcela Slavíková, Ph.D. - Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
 • Tereza Šímová – Specialistka Open Access
 • Petra Saláková-Zákostelecká – HR Manažerka

Členové a členky Řídícího výboru HRS4R:

 • Julie Černá, Ph.D. – Vědecká tajemnice
 • Petr Kitzler, Ph.D., DSc. – Statutární zástupce ředitele
 • Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D. – Členka Atestační komise FLÚ
 • Petra Saláková Zákostelecká – HR Manažerka
 • Ondrej Majer, CSc. – Místopředseda Dozorčí rady FLÚ
 • Lenka Rybáková – Vedoucí Hospodářské správy
 • Ondřej Ševeček, Ph.D. – Ředitel
 • Vladimír Urbánek, Ph.D. – Předseda Rady pracoviště