underlineallarticles

Baran
Pavel
Vedení ústavu a sekretariát ředitele Management of the Institute and Secretariat of the Director
104
+420 221 183 201
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
PhDr. / CSc.
Pozice:Position:
zástupce ředitele pro koncepční rozvoj deputy director