underlineallarticles

Dvořák
Tomáš
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti Center for Science, Technology, Society Studies
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr. / Ph.D.
Pozice:Position:
vědecký pracovník scholar