nejbližší akce

 • 
  25. 01. 2022
  26. 01. 2022
  mezioborové kolokvium
  online

  Nerostu moc?

  Pořádá Centrum medievistických studií při FLÚ AV ČR ve spolupráci s CSS FF UK

 • 
  17. 02. 2022
  14:00
  seminář
  zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1 nebo online

  Pavel Arazim: Struktura a inference

  Pořádá Oddělení logiky

Aktuality

 • Český Livius Bohuslav Balbín

  19. 1. 2022

  O jedné z nejvýznamnějších osobností českého baroka Bohuslavu Balbínovi hovoří v pořadu Historie.cs na ČT24 filolog Martin Svatoš (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) spolu s historičkou Ivanou Čornejovou a biologem a filosofem Stanislavem Komárkem. 

 • Svoboda ve věku klimatické změny

  18. 1. 2022

  O svobodě ve věku klimatické změny a ve světě prostoupeném technologiemi se na pozadí nejnovější knihy belgického filosofa Marka Coeckelbergha zamýšlí v kulturním čtrnáctideníku A2 filosof a překladatel Martin Ritter (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). 

 • Přivoňte si ke starověku

  17. 1. 2022

  O bílých místech receptur, využití a postupech voňavkářského umění ve starověkém Egyptě a Řecku se Seanem Coughlinem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) v Magazínu Víkend DNES. 

 • Matematika

  16. 1. 2022

  Kde všude ji můžeme najít? Jaký je vztah matematiky k umění a co spojuje matematické a filosofické myšlení? S doc. Alicí Koubovou (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) a řadou dalších hostů na téma matematika ve Fokusu Václava Moravce na ČT1.


Boschetti
Silvia
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr.
Pozice:Position:
odborný pracovník VaV research assistant

právě vychází

  • estetika-ambiguity

   Estetika ambiguity

   Jan Bierhanzl

   Setrvávání v ambiguitě stojí v základu naší zkušenosti s uměleckými díly. Dvojznačnost je zakleta v žánru i v obsahu, v pohybu mezi filozofickým zkoumáním a uměleckou expresí, v napětí mezi estetickými postoji zaměřenými na krásno a postoji etickými a politickými. V jednotlivých kapitolách věnovaných dílům Adrieny Šimotové, atonální hudbě nebo současnému politickému videoartu se Bierhanzl odpichuje především od nosných motivů z esteticko-filozofických úvah E. Levinase, R. Barthese a M. Foucaulta a ukazuje umělecké dílo jako odraz vládnoucích poměrů i jako vytváření nové, ryze estetické skutečnosti neredukovatelné na historická a sociální určení.

   Karolinum
  • eutanazie-a-dobry-zivot

   Eutanazie a dobrý život

   David Černý

   Eutanazie představuje mimořádně aktuální téma současné odborné diskuse. Existuje celá řadu argumentů pro či proti morální přípustnosti tohoto opatření na konci života, chybí jim však konceptuální jednota. Tato monografie přistupuje k problematice usmrcování pacientů ze soucitu zcela odlišně. Jednotící linii spojující hlavní argumentační strategie identifikuje v teoriích dobrého života a jejich vztahu k etickým teoriím a jejich normativním závěrům. Publikace zve čtenáře na vzrušující výpravu do různých končin současné filosofické reflexe a ukazuje, že složité problémy moderní doby je třeba řešit v širší perspektivě. Na čtenáře to samozřejmě klade vyšší nároky, pokud se však nenechají odradit, získají komplexní představu o teoriích welfare, etických teoriích, povaze smrti a její špatnosti, osobní identitě a jemných distinkcích užívaných v aplikované etice. Poskytne jim to celistvý obrázek o současném stavu diskuse a pojmové nástroje k vlastnímu promýšlení problému morální přípustnosti eutanazie.

   Filosofia
  • varieties-of-naturalism-in-contemporary-philosophy

   Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy

   Michal Chabada, Róbert Maco (eds.)

   Obsah mimořádného čísla navazuje na výzkumný projekt „Naturalizmus ako univerzálny filozofický program“, financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja SR. Projekt je zaměřený na filosofický výzkum naturalismu, který se v posledních dekádách stal dominantním přístupem k filosofii, jako též dominantním přístupem v rámci většiny filosofických disciplín (epistemologie, etika, filosofická antropologie, filosofie mysli, sociální filosofie a filosofie vědy), s mnohými závažnými důsledky. Příspěvky se zaměřují na všeobecné vymezení jádra naturalismu, na systematické rozlišení jeho hlavních typů, na identifikování a zhodnocení hranic naturalizace široké škály filosofických témat.

   V angličtině.

   Filosofia
  • teorie-vedy-theory-of-science2

   Teorie vědy/Theory of Science

   Vol 43, No 2 (2021)
  • descartes-niketes

   Descartes Nikétés

   Ladislav Kvasz

   V současné historii vědy je rané období Descartovy kariéry vnímáno jako dráha vedoucí od vize mathesis universalis přes její ztroskotání až po Descartovu proměnu v systematického filosofa, jak jej známe z jeho děl zralého období. V předkládané knize chceme navrhnout novou interpretaci Descartovy mathesis universalis. V duchu podtitulu knihy Daniela Garbera Descartes Embodied, který zní „čtení kartézské filosofie skrze kartézskou vědu“ lze náš text považovat za další krok vytyčeným směrem, za čtení kartézské vědy skrze kartézskou matematiku. Chybný výklad karteziánské fyziky je podle nás hlavní překážkou na cestě k formálně-epistemologické rekonstrukci jazyka fyziky. Kniha je pokusem vyložit karteziánskou fyziku jako matematickou fyziku a je součástí širšího projektu formální epistemologie.

   Filosofia
  • neznaly-ucitel-pet-lekci-o-intelektualni-emancipaci

   Neznalý učitel. Pět lekcí o intelektuální emancipaci.

   Jacques Rancière

   V knize Le maître ignorant (1987) nabízí Jacques Rancière, prostřednictvím biografie nevšedního lektora francouzské literatury v Lovani Josepha Jacotota, originální filosofickou reflexi, která se ani tak netýká filosofie výchovy, jako filosofie a politiky. To hlavní, co nás Rancièrův Jacotot učí, je, že se vzděláním je tomu jako se svobodou: nedává se, ale bere. Le maître ignorant představuje důležité dílo pro dějiny intelektuální emancipace. Kniha bude doplněna o úvodní studii, jež představí základní myšlenky díla v kontextu tehdejší i současné politické a sociální filosofie.

   Filosofia
  • hierarchicka-emergentni-ontologie-a-univerzalni-princip-emergence

   Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence

   Vladimír Havlík

   Je možné odvodit vesmír z několika výchozích fundamentálních principů? Mají při vědeckém výzkumu speciální vědy nezastupitelnou úlohu, nebo lze všechno redukovat na fyziku? Je odstranění nedostatků nynějších vysvětlení pouze záležitostí času a výpočetní náročnosti, nebo jde o konceptuální selhání? Čím do této diskuse přispívá redukcionismus a holismus? A může k řešení tohoto dilematu přispět i filosofie? Autor v knize shrnuje současné názory na vztah celků a částí při vzniku nových entit, kriticky se s nimi vyrovnává a vypracovává návrh hierarchické emergentní ontologie, v níž ústřední místo zaujímá univerzální princip emergence. Svůj metafyzický koncept přitom ověřuje na nedávných výzkumech buněčných automatů, teorii kompozitních fermionů a neuronálních procesů mysli.

   Filosofia
  • books-of-knowledge-in-late-medieval-europe

   Books of Knowledge in Late Medieval Europe

   Pavlína Cermanová, Václav Žůrek (eds.)

   This book provides a series of studies concerning unique medieval texts that can be defined as ‘books of knowledge’, such as medieval chronicles, bestiaries, or catechetic handbooks. Thus far, scholarship of intellectual history has focused on concepts of knowledge to describe a specific community, or to delimit intellectuals in society. However, the specific textual tool for the transmission of knowledge has been missing. Besides oral tradition, books and other written texts were the only sources of knowledge, and they were thus invaluable in efforts to receive or transfer knowledge. That is one reason why texts that proclaim to introduce a specific field of expertise or promise to present a summary of wisdom were so popular. These texts discussed cosmology, theology, philosophy, the natural sciences, history, and other fields. They often did so in an accessible way to maintain the potential to also attract a non-specialised public. The basic form was usually a narrative, chronologically or thematically structured, and clearly ordered to appeal to readers. Books of this kind could be disseminated in dozens or even hundreds of copies, and were often available (by translation or adaptation) in various languages, including the vernacular.

   In exploring these widely-disseminated and highly popular texts that offered a precise segment of knowledge that could be accessed by readers outside the intellectual and social elite, this volume intends to introduce books of knowledge as a new category within the study of medieval literacy.

   Brepols