underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

Sókrátés a Aristotelés v Platónově Parmenidu


20. 05. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Sókrátés a Aristotelés v Platónově Parmenidu

Pořádá Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu.

Číst dál...

Workshop with Shaun Gallagher on Social Cognition


16. 05. 2013
9.30
Workshop
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Číst dál...

The Solidarity of the Shaken


15. 05. 2013
16. 05. 2013
Seminář
The Běhal Fejér Institute, Pevnostní 651, Praha 6

The Solidarity of the Shaken

Seminář pořádají Knihovna Václava Havla a Archiv Jana Patočky při FLÚ AV ČR

Číst dál...

Phenomenality and Internalism


24. 06. 2013
25. 06. 2013
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Phenomenality and Internalism

Ernst March Workshop / Werkstatt Ernst Mach

Číst dál...

Philosophy of John Searle


13. 05. 2013
14.00
Workshop
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Philosophy of John Searle

Workshop pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

Teoria, evidencia a testovanie v analytickej filozofii


06. 05. 2013
15.50
Seminář
FF UK, Nám. Jana Palacha, m. č. 217

Číst dál...

Formal languages as cognitive artifacts


13. 05. 2013
15.50
Seminář
FF UK, Nám. Jana Palacha, m. č. 217

Formal languages as cognitive artifacts

Logicko-filosofický seminář

Číst dál...

Česká filosofie a politika


16. 05. 2013
Kolokvium
Senát PČR, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

Číst dál...

Politická filosofie v českém, evropském a globálním kontextu


06. 05. 2013
16.00
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

Politická filosofie v českém, evropském a globálním kontextu

Kolokvium pořádá Centrum globálních studií

Číst dál...

Wittgenstein a obraznost


09. 05. 2013
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Wittgenstein a obraznost

Cyklus Trattenbach-Jilská

Číst dál...

Podkategorie