underlineallarticles

Past conferences and workshops


15. 04. 2019
9.00

Contemporary Research in Continental Philosophy

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 04. 2019
10. 04. 2019

The XIV. Prague Interpretation Colloquium: Thinking and Speaking about Fictional Worlds

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR a DAMU

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 03. 2019
15.00

Workshop s prof. Pinzanim a prof. Olafssonem

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Centrum globálních studií FLÚ AV ČR v rámci programu Strategie AV 21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 2. 2019
17.00
Kolokvium

Aristotelova teória jazyka vo svetle Phys. I,1

Pavol Labuda
Pavol Labuda, Ph.D. (FF KU v Ružomberku)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 2. 2019
9.00
Konference

Aristotelská tradice politického myšlení

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

3. 12.
4. 12. 2018
Konference

International Consultation on Studying the Arts in Late Medieval Bohemia

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7, Milano

Organised in the frame of a cooperation agreement between: Dipartimento di Filosofia ‘Piero Martinetti’, Università degli Studi di Milano and Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 11. 2018
13.30
Workshop

Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

CTS, Husova 4, Praha 1

Workshop se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21. Pořádají Filosofický ústav AV ČR, Psychologický ústav AV ČR a Ústav informatiky AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

21. 11. 2018
15.00
Kolokvium

Three Senses of Nature in Early Greek Medicine

Michael Boylan
Prof. Michael Boylan (Marymount University)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

16. 11. 2018
9.30
Konference

Kritón a Mínós. XI. české platónské symposium

FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. 201

Pořádají Česká platónská společnost, ÚFAR FF UK a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 11.
14. 11. 2018
Konference

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

Univerzita Pardubice, Studentská 95, aula EB-E2

Pořádají Katedra filosofie FF UPCE a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AVČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE