nejbližší akce

 • 21. 5.
  23. 5. 2018
  Workshop

  Phenomenology of Action and Volition

  AKC, Husova 4a, Praha 1

  Pořádají Oddělení současné kontinentální filosofie FLŮ AV ČR a Brentano's Descriptive Psychology FWF Project

 • 24. 5. 2018
  10.00
  Seminář

  Libice nad Cidlinou – raně středověké hradiště a jeho zázemí

  Jan Mařík
  Jan Mařík
  CTS, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

 • 24. 5.
  25. 5. 2018
  Konference

  Academic Timescapes: Perspectives, Reflections, Responsibilities

  Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

  Accelerated Academy #4
  Organized by Centre for Science, Technology, and Society Studies, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences & University of Minho, Research Centre on Communication Studies (CECS). Funded by Czech Science Foundation, Czech Academy of Sciences (Strategie AV21) & Portuguese Science Foundation, CECS, University of Minho.

Aktuality

 • Hejného metoda má velký potenciál

  10. 5. 2018

  říká prof. Ladislav Kvasz (Oddělení analytické filosofie a Centre for Formal Epistemology FLÚ AV ČR) v polemice s doc. Milanem Pokorným v pořadu Pro a proti ČRo Plus. Pořad si můžete přehrát ZDE.

 • Výběrové řízení na pozici referent/referentka agendy projektů a grantů

  27. 4. 2018

  Ředitel Filosofického ústav Akademie věd ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici referent/referentka agendy projektů a grantů na úvazek 1,0. Nástup k 1. 6. 2018, případně dle dohody. Přihlášku zasílejte e-mailem nebo doporučeně na adresu Filosofického ústavu nejpozději do 23. 5. 2018. Více informací ZDE

 • Pozvání na veletrh Svět knihy 2018

  25. 4. 2018

  Nakladatelství Filosofia Filosofického ústavu AV ČR a nakladatelství OIKOYMENH Vás srdečně zvou k návštěvě knižního veletrhu Svět knihy 2018, který se koná na pražském Výstavišti od čtvrtka 10. do neděle 13. května 2018. Naše stánky najdete v levém křídle Průmyslového paláce. Knihy nakladatelství Filosofia budou v prodeji se slevou 25%.

 • Pozvánka na představení a divadelní procházku prostorami DAMU

  23. 4. 2018

  Letošní Pražské interpretační kolokvium (na téma Fiction and Pretense) zakončí ve středu 25.4. divadelní odpoledne: tentokrát v podobě sledu scén na motivy známé hry Martina Crimpa, které se postupně odehrají na různých místech DAMU a budou završeny přípitkem s herečkami a herci. Pokud se k nám rozhodnete připojit, budete velmi vítáni: začínáme v 16.30 střídmým pohoštěním v AKC (Jilská 1 – Husova 4a), odkud zhruba v 16.45 přejdeme v doprovodu herců do budovy DAMU (samostatný přístup do vnitřních prostor DAMU nebude možný). Plakát

právě vychází

  • from-social-to-cyber-justice

   From Social to Cyber Justice

   Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka (eds.)

   The book contains critical analyses of injustice in connection to law and ethics, and develops normative alternatives linked to justice. It covers the relevant issues from social justice to cyber justice. The chapters address issues and concepts which guideline on social innovations, transformations inherent in democratizing processes, global conflicts and other interactions, including the ultimate danger of escalation to war conflicts, be they conventional wars or new cyberwars.

   The volume includes chapters from renowned philosophers and social scientists. While the book contains also analyses of authors from Western Europe, the specific contribution of the book is that it allows for the enrichment of global discussions from other perspectives, particularly from Latin America and Central Europe. It is now more evident than ever before that it is impossible to formulate a critical concept of global in/justice without the participation of colleagues from many parts of the world.

    

   Filosofia a PUCRS, Porto Alegre
  • reflexe-53

   Reflexe 53 / 2017

   Číslo věnované profesoru Milanu Sobotkovi k jeho 90. narozeninám.

   OIKOYMENH
  • co-je-noveho-v-logice

   Co je nového v logice

   Jaroslav Peregrin

   Zajímá vás, kam se posunula logika od dvacátého století? Kde všude se logika uplatňuje? Co obnáší spojení logiky a lingvistiky nebo logiky a psychologie? V rukou budete držet srozumitelného průvodce historií a hlavně současností logiky a jejích záludností. Co je nového v logice přináší snadnou orientaci v této obtížné disciplíně.

    

   Nová beseda
  • hegel-ve-francii

   Hegel ve Francii

   Tomáš Koblížek, Robert Roreitner (eds.)

   Recepce Hegelovy filosofie představuje klíčovou kapitolu moderního francouzského myšlení. Za zakládající spis bývá považována existenciální interpretace J. Wahla Nešťastné vědomí v Hegelově filosofii (1929), po níž se v rozmezí tří dekád objevila řada hegelovských prací od autorů jako A. Kojève, J. Hyppolite či É. Weil. Přestože od počátku šedesátých let přestává být hegelianismus jedním z dominantních proudů francouzské filosofie, jeho představitelé stále nabízejí interpretace významné nejen v úzkém okruhu hegelovských bádání. Například v devadesátých letech vzbudí mimořádný zájem kniha C. Malabouové Hegelova budoucnost. Plasticita, časovost, dialektika.

   Naše antologie zahrnuje překlad devíti francouzských textů. Jejich tematickým pojítkem je filosofie času, která se dotýká nejexponovanějších bodů Hegelovy nauky: ať už jde o vztah pomíjivé přírody a jejího věčného duchovního základu, o klasické téma konce dějin, jenž je pro Hegela děním svého druhu, nebo o rozdíl mezi lidským časem, který se ukládá v paměti, a nepamětným časem přírodních jsoucen. Přeložili a k vydání připravili T. Koblížek a R. Roreitner.

    

   OIKOYMENH
  • kant-a-husserl-o-zkusenosti

   Kant a Husserl o zkušenosti

   Jakub Trnka

   Kniha se zaměřuje na teorii zkušenosti u Immanuela Kanta a Edmunda Husserla, dvou velkých postav novověké západní filosofie. Ačkoli jde o dva klasické myslitele, kteří svou vlastní filosofickou pozici označovali shodně jako „transcendentální idealismus", bylo pokusů o jejich systematické srovnání v dosavadní literatuře učiněno zatím jen minimum. Kniha je proto významným příspěvkem nejen k této dosud málo zpracované problematice, ale také k tématu transcendentalismu ve filosofii obecně.

   Filosofia
  • jeronym-prazsky

   Jeroným Pražský

   Ota Pavlíček (ed.)

   Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice

   Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících regionů a center vzdělanosti. Po odsouzení kostnickým koncilem a smrti upálením se tento český myslitel stal, podobně jako jeho přítel Jan Hus, mučedníkem české i evropské církevní reformace, a nejpozději v 19. století i hrdinou národní tradice. Studie předložené v této kolektivní monografii se zabývají Jeronýmovým myšlením a jeho místem v různých myšlenkových tradicích, zároveň mapují jeho druhý život prostřednictvím zkoumání způsobu, jakým byl vyobrazován a jak mu byla projevována úcta. Věnují se také Jeronýmově roli v dobách národního vzepětí v 19. a 20. století. Kniha přináší i zamyšlení nad místem Jeronýma Pražského ve vědeckém díle předních českých historiků, nebo pojednání o jeho cestách a činnosti v Litevském velkoknížectví, kde se mohl sblížit s pravoslavím.

   Filosofia
  • imaginace-a-forma

   Imaginace a forma

   Ivan Landa, Jan Mervart a kol.

   Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi

   Studie zahrnuté v tomto svazku jsou shromážděny u příležitosti životního jubilea, devadesátých narozenin Josefa Zumra. Přímo či volněji rozpracovávají témata utvářející svébytnou tradici českého emancipačního myšlení, na kterou Zumr ve svém díle navazuje a o jejíž aktualizaci se významně zasloužil. Jedná se o tradici vyrůstající z politické interpretace platónského realismu, jež byla později obohacena nejen o hegelovský moment dějinnosti, ale zároveň o marxistickou představu člověka a plného uskutečnění jeho možností.

   Filosofia
  • mytus-o-marsu-a-venusi

   Mýtus o Marsu a Venuši

   Deborah Cameronová

   Široce rozšířené představy o genderu a komunikaci, jak je zachycuje název bestselleru Johna Gray Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, mohou mít některé nečekané a dalekosáhlé důsledky. Ovlivňují naše postoje k fenoménu date rape i naše očekávání ohledně studijních výkonů, mohou vést k diskriminaci na trhu práce a na pracovišti. Kniha Deborah Cameronové představuje široké spektrum výsledků výzkumů na toto téma a ukazuje, jak vzdálené jsou často od toho, co jsme zvyklí číst v populární literatuře.

   Filosofia
  • from-rules-to-meanings

   From Rules to Meanings

   Ondřej Beran, Vojtěch Kolman, Ladislav Koreň (eds.)

   New Essays on Inferentialism

   Inferentialism is a philosophical approach premised on the claim that an item of language (or thought) acquires meaning (or content) in virtue of being embedded in an intricate set of social practices normatively governed by inferential rules. Inferentialism found its paradigmatic formulation in Robert Brandom's landmark book Making it Explicit, andover the last two decades it has established itself as one of the leading research programs in the philosophy of language and the philosophy of logic. While Brandom's version of inferentialism has received wide attention in the philosophical literature, thinkers friendly to inferentialism have proposed and developed new lines of inquiry that merit wider recognition and critical appraisal.

   From Rules to Meaning brings together new essays that systematically develop, compare, assess and critically react to some of the most pertinent recent trends in inferentialism. The book's four thematic sections seek to apply inferentialism to a number of core issues, including the nature of meaning and content, reconstructing semantics, rule-oriented models and explanations of social practices and inferentialism's historical influence and dialogue with other philosophical traditions. With contributions from a number of distinguished philosophers—including Robert Brandom and Jaroslav Peregrin—this volume is a major contribution to the philosophical literature on the foundations of logic and language.

    

   Routledge
  • pohyb-a-rad

   Pohyb a řád

   Miloslav Bednář

   Pokus o fenomenologickou ontologii

   Základní hodnota knihy prof. Bednáře tkví dle mého názoru v tom, že je pokusem o původní, nikoli jen interpretační, filosofickou monografii, což je v posledních desetiletích v Čechách neběžný jev. Předkládá filosofické veřejnosti samostatný a svébytný koncept fenomenologické ontologie, který vyrůstá především z filosofie Jana Patočky, je však poučen i širším historickým vývojem fenomenologie. V jádru konceptu stojí protofilosofická problematika původního „prafenoménu pohybu" chápaného a vypracovaného jako „původní časoprostor FYSIS" a z tohoto původního ontologického nahlédnutí studie dospívá až k problémům dějinnosti, dějin a jejich smyslu, filosoficky aktuálním problémům svobody či soupatřičnosti politické, filosofické, náboženské a umělecké dimenze lidského života. Jakkoli se neztotožňuji s mnohými dílčími nahlédnutími nebo konkrétními argumenty, mám za nesporné, že kniha přináší relevantní filosofické stanovisko a její vydání prospěje rozvoji filosofie v naší zemi.

   Togga