Nejbližší akce

 • 15.04.
  17.04.
  2014
  Konference

  Narrating Communities between Latin and Vernaculars

  FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

  Pořádá Centrum medievistických studií

 • 17.04.
  2014
  10.00
  Seminář

  Člověk a drogy

  Ivan Douda
  PhDr. Ivan Douda, Drop In
  CTS, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

 • 22.04.
  2014
  13.00
  Kolokvium

  Příčiny a tělesnost

  Matyáš Havrda
  Matyáš Havrda, Ph.D., HU Berlin
  FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

  Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"

Aktuality

 • Veřejná zakázka na výměnu oken Husova 4

  16.04.2014

  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a Ústav dějin umění v. v. i. zadávají veřejnou zakázku na provedení výměny oken a dveří  na jižní a jihovýchodní fasádě Husova 4 s termínem dokončení nejpozději do 30. listopadu 2014. Písemné nabídky je třeba doručit poštou nebo osobním podáním do podatelny na adresu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1, do 29. 4. 2014, 12.00. Zadávací dokumentaci včetně příloh viz ZDE.

 • Tomáš Křivý: Mezi člověkem a zvířetem

  07.04.2014

  Knihovna Filosofického ústavu AV ČR srdečně zve všechny zájemce na vernisáž výstavy Tomáše Křivého Mezi člověkem a zvířetem, která se koná ve středu 9. dubna 2014 v 17 hodin v Klubu knihovny, Husova 6, Praha 1. Výstava potrvá do 3. 6. 2014. Viz též plakát.

 • Dnešní svět a jeho přízraky

  01.04.2014

  Dne 9. dubna od 19 hodin se v malém sále Městské knihovny v Praze (Mariánské nám. 1, Praha 1) koná přednáška dr. Michaela Hausera (OSKF FLÚ AV ČR) s názvem Dnešní svět a jeho přízraky. Kapitalismus, politika a zablokovaná imaginace. Po přednášce, která zahajuje cyklus Filosofie pro každého, následuje moderovaná beseda. Více informací zde.

 • CFP Ethics of play

  27.03.2014

  Prague, November 18-20, 2014

  Keynote speakers: Bonnie Mann, Mechthild Nagel, Emily Ryall, Monica Vilhauer
  Submissions: Please send your 200-word proposals for 20-minute-long presentations to the following e-mail address: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , no later than June 30, 2014.
  For more information click here or visit the website.

Právě vychází

  • rany-husserl-a-filosofie-jazyka

   Raný Husserl a filosofie jazyka

   Petr Urban

   Předkládaná kniha nabízí poněkud netradiční pohled na filosofii Edmunda Husserla. Jejím cílem je ukázat, jak se Husserlova fenomenologie rodí a rozvíjí v překvapivě úzké vazbě na tázání po povaze a podstatě znaku, jazykového výrazu a významu. Podává historicko-filosofický výklad Husserlova myšlení a jeho pojetí jazyka v období od Filosofie aritmetiky (1891) přes Logická zkoumání (1900/01), Přednášky o teorii významu (1908), Ideje I (1913) až po Rukopisy k fenomenologii výrazu (1913/14), které byly poprvé uveřejněny teprve nedávno. Kniha může čtenáři sloužit rovněž jako úvod do myšlenkového světa Husserlovy fenomenologie ve fázi jejího zrodu na přelomu 19. a 20. století.

   Filosofia
  • od-jazyka-k-logice-1

   Od jazyka k logice

   Vladimír Svoboda, Jaroslav Peregrin

   Filozofický úvod do moderní logiky

   Nyní jako e-kniha

   Kniha nabízí netradiční úvod do světa moderní logiky. Předkládá čtenáři řadu filozofických otázek, které se týkají východisek a cílů logických teorií a jejich formálních aparátů. Krok za krokem pak ukazuje, jak je logika geneticky spjata s přirozeným jazykem a jak se obrysy běžných i méně běžných logických systémů vynořují z reflexe toho, jak běžně odůvodňujeme svá tvrzení. Nabízí tak alternativu k rozšířené představě, podle níž je smyslem logiky zachycení nějakých velice abstraktních a velice fundamentálních zákonů, které vymezují pole působnosti rozumu. Čtenářsky přístupným, ale netriviálním způsobem otevírá cestu k pochopení klíčových pojmů i metod tzv. klasické logiky i nejvýznamnějších systémů neklasických logik. Může tak být užitečná jak pro čtenáře, kteří se chtějí s logikou seznámit, tak pro ty, kdo už mají toto seznámení za sebou, ale zajímají je otázky, jež učebnice logiky obvykle bez povšimnutí přecházejí. 

   Academia
  • universals-in-second-scholasticism

   Universals in Second Scholasticism

   Daniel Heider
   John Benjamins Publishing Company
  • jak-jsme-zkonstruovali-svou-vlastni-mysl

   Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl

   Jaroslav Peregrin

   Málokdo pochybuje, že člověk nemá jen tělo, ale také mysl. Co to však ta mysl je? Je to nějaký vnitřní prostor, kde se prohánějí myšlenky, pocity a přání, jak to intuitivně vnímáme? Nebo je to spíše jenom činnost mozku, jak nám říkají vědci? Kniha se snaží vyložit pojem mysli tak, aby na jedné straně nebyl ničím ezoterickým a pro vědu nestravitelným, ale aby zároveň ospravedlnil intuitivní představy, které o mysli běžně máme. Mysl, tak jak ji dnes vnímáme, je podle autora jistý společenský konstrukt, který se však v rámci historického vývoje propracoval do pozice skutečné reality.

   Dokořán
  • vysvetlovani-a-rozumeni

   Vysvětlování a rozumění

   Georg Henrik von Wright

   Hlavním tématem knihy je problematika metodologie přírodních a společenských věd a otázka interpretace a smyslu lidského jednání. Wright nejprve rozlišuje dvě základní tradice v přístupu k této otázce – kauzální a teleologickou – a sleduje jejich dějinný vývoj až po soudobé pozice v rámci tzv. sporu mezi vysvětlováním a rozuměním. V systematicky zaměřených kapitolách podrobně zkoumá povahu kauzálního i teleologického (intencionálního) vysvětlování a ukazuje jejich vzájemnou neredukovatelnost, ale i podstatnou souvztažnost. Wright se v tomto díle odvrací od logického pozitivismu a empirismu svých raných prací a v návaznosti na myšlení pozdního Wittgensteina vypracovává pozici, která bývá někdy označována jako analytická hermeneutika.

   Filosofia
  • codex-premyslaeus

   Codex Přemyslaeus

   Ivan Hlaváček, Hrsg.
   Filosofia

AKC