Nejbližší akce

 • 23.10.
  2014
  10.00
  Seminář

  Post-funkcionalistická situace v architektuře

  Jakub Wolf
  Mgr. Jakub Wolf, Filozofická fakulta UK v Praze
  CTS, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

 • 24.10.
  2014
  11.00
  Přednáška

  Is it possible to be courageous and cowardly at once?

  Michał Głowala
  Michał Głowala, Wrocław
  FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

  Co-instantiation of contrary dispositions in late scholasticism and the contemporary intrinsic finks/antidotes debate

  Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

 • 24.10.
  2014
  14.00
  Přednáška

  The Conception of Fear in the Philosophy of Aristotle

  Apostolos N. Stavelas
  Apostolos N. Stavelas, Academy of Athens
  FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

  Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Aktuality

 • Obhajoba disertace prof. Peregrina

  22.10.2014

  Řízení k udělení vědeckého titulu „doktor věd" (DSc.) a veřejná obhajoba disertační práce prof. RNDr. Jaroslava Peregrina, CSc. se koná 20. listopadu 2014 od 11 hod. v zasedací místnosti CMS Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1. Oponenty disertační práce Inferentialism jsou prof. Leila Haaparanta (University of Tampere), prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. (Filosofický ústav SAV) a prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. 

 • Seriál o benediktinském řádu s prof. Sommerem a mgr. Foltýnem

  10.10.2014

  Nový rozhlasový seriál o řádu benediktinů a jeho vlivu na české země a kulturu s prof. Petrem Sommerem a mgr. Dušanem Foltýnem z Centra medievistických studií vysílá každý říjnový pátek ve 21.40 Magazín Leonardo Civilizace. Více ZDE.

 • Doc. Karel Novotný obdržel Cenu Akademie věd

  02.10.2014

  Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu převzal 1. října 2014 z rukou předsedy AV ČR Jiřího Drahoše doc. Karel Novotný. Doc. Novotný, který je členem Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a působí též na Fakultě humanitních studií UK, je mezinárodně respektovaným odborníkem v oblasti německé a francouzské fenomenologické filosofie a předním světovým znalcem a interpretem myšlení Jana Patočky. Cenu Akademie věd obdržel za významné monografie vydané u prestižních zahraničních nakladatelů. Více informací ZDE.

 • Vernisáž výstavy "EVROPA!!? Fragmenty české reflexe Evropy 1918-1989"

  29.09.2014

  Collegium Europaeum při FLÚ AV ČR a FF UK Vás srdečně zve na vernisáž výstavy EVROPA!!? Fragmenty české reflexe Evropy 1918-1989, která se uskuteční ve středu 1. 10. 2014 od 18hod v Evropském domě, Jungmannova ulice 24, Praha 1. Viz též pozvánku.

Právě vychází

  • inferentialism-why-rules-matter

   Inferentialism. Why Rules Matter

   Jaroslav Peregrin

   The term 'inferentialism', coined by Robert Brandom, has become a trademark of a certain position in the philosophy of language which claims that meanings identify with inferential roles – a radical departure from more traditional semantic approaches. Independently of this, the term is now cropping up in logic, in connection with positions prioritizing proof-theory over model theory and approaching meaning in logical, especially proof-theoretical, terms. The book brings these two strands together: it reviews and critically assesses the foundations of Brandomian inferentialism; it proposes upgrades; and it clarifies its relationship to inferentialism in logic. Emphasis is laid on clearly articulating the general assumptions on which inferentialism rests, thus elucidating its foundations, followed by discussing the consequences of this standpoint, and then dealing with the most intensive objections raised against the standpoint.

   Palgrave Macmillan
  • revoluce-nebo-transformace-revolucia-alebo-transformacia

   Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?

   Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.

   Pětadvacetileté výročí od událostí roku 1989 přináší příležitost znovu reflektovat pojmy revoluce a transformace. Kniha přibližuje téma postupných i rychlých, zásadních i povrchních, dramatických i plynulých sociálních změn v posledním období a ukazuje možné budoucí (transformační a revoluční) vývojové trajektorie. Obsahuje transdisciplinární rozbory na pomezí filosofie, politologie, sociologie, globálních a kulturních studií.

   Filosofia
  • kapitalismus-mytus-jednoho-slova

   Kapitalismus: mýtus jednoho slova

   Břetislav Horyna

   Kniha je souborem originálních esejů o krizovém stavu současné světové a rovněž české společnosti. Pomocí kritiky současných dominantních politických a hospodářských doktrín hledá příčiny rozštěpení světové pospolitosti, strmého růstu všestranné nerovnosti, úpadku potřeby demokracie a krize demokratického vládnutí, jež ohlašují nezbytnost systémové změny západní kapitalistické civilizace.

   Filosofia
  • filosofie-louise-althussera-o-filosofii-ktera-chtela-zmenit-svet

   Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět

   Petr Kužel

   Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století. Analyzuje vývoj jeho filosofie od období šedesátých let až po jeho pozdní filosofii tzv. aleatorního materialismu z let osmdesátých. Zabývá se Althusserovým výkladem Marxe, koncepcí ideologických státních aparátů i Althusserovými názory na události května 1968. Jeho myšlení zasazuje do intelektuálního a politického kontextu.

   Filosofia
  • soucasne-pristupy-v-historicke-epistemologii

   Současné přístupy v historické epistemologii

   Tomáš Dvořák a kol.

   Prostřednictvím případových studií kniha představuje historickou epistemologii coby snahu o produktivní propojení historických a teoretických přístupů k oblasti vědy a vědění.

   Filosofia
  • slavnosti-ceremonie-a-ritualy-pozdniho-stredoveku1

   Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

   Martin Nodl, František Šmahel (eds.)

   Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století. Hlavní důraz je přitom v knize kladen na panovnické dvory, v nichž se rituály, jež povětšinou nabývaly sakrální podoby, uplatňovaly v největší míře. Kapitoly z pera Františka Šmahela o královských pohřbech, Václava Žůrka, jenž z nového úhlu pojednává o královských korunovacích, či Martina Nodla, jenž se věnuje opomíjené problematice zásnub a sňatků, ukazují, že v prostředí panovnického dvora rituální jednání nabývalo slavnostní, ceremoniální podoby. Na lucemburském dvoře vznikaly normy a předpisy, jež měly ovlivňovat zvyklosti ceremoniální povahy pro bezprostřední potomky a příští generace. České prameny sice autorům neumožnily odpovědět na všechny otázky, jež nastolilo dynamicky se rozvíjející západoevropské bádání, soustavný důraz na komparaci s prostředím německým, francouzským, anglickým, polským a uherským však v této monografi i vede k závěru, že především díky dvorskému prostředí císaře Karla IV. došlo v českých zemích k rozvinutí pestré škály dvorských slavností a ceremoniálů, jež ve starším období nacházely jen chabý ohlas.
   Důraz na komparaci se západoevropským prostředím se v knize projevuje i v kapitolách věnovaných rituálům, slavnostem a ceremoniím v prostředí slezských knížat (Martin Čapský), české aristokracie (Robert Šimůnek), domácích prelátů i papežských nunciů (Antonín Kalous), a v prostředí českých a moravských měst, v nichž se slavnosti a ceremonie uplatnily především ve styku s panovníkem (Tomáš Borovský) a v nichž hrají prim rituály a ceremonie holdování, vazalských slibů, přísah, slavnostních panovnických vjezdů a samozřejmě i rodinných slavností, jež ale v pozdním středověku ještě nijak výrazně nenapodobovaly dvorské, královské prostředí.

   Argo

AKC