Nadcházející Konference a workshopy

15. 10.
16. 10. 2018
Workshop

Machine Learning and Explanation in Cognitive Science

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21 a Grantové agentury České republiky

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

18. 10.
20. 10. 2018
Konference

Books of Knowledge and Their Reception

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Centrum medievistických studií

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

21. 10. 2018
10.00
Workshop

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka
Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 10. 2018
Workshop

Assessing Agent Causal Libertarianism in the Free Will Debate

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR
Keynote speaker: Timothy O'Connor

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

1. 11.
2. 11. 2018
Konference

Envisioning Emancipation: The Year 1968

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 11.
14. 11. 2018
Konference

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

Univerzita Pardubice

Pořádají Katedra filosofie FF UPCE a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE