Minulé akce

8. 8.
10. 8. 2018
Kolokvium

6th Colloquium on the Modalities of the Good

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

30. 7. 2018
9.00
Workshop

Workshop on Frege's Logic

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

29. 6.
2. 7. 2018
Letní škola

XXVI. Letní škola klasických studií

Hospitál Kuks

Pořádá Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

28. 6. 2018
14.00
Přednáška

Lamarckism and the Extended Evolutionary Synthesis

Inigo Ongay de Filipe
Inigo Ongay de Filipe (Facultad de Filosofia de Leon)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

20. 6.
22. 6. 2018
Konference

XIII. Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Collegium Europaeum při FLÚ AV ČR a FF UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

20. 6. 2018
16.00
Kolokvium

Hérakleitos v Papyru Derveni

Vojtěch Hladký
Vojtěch Hladký, PhD. (PřF UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

19. 6. 2018
15.00
Prezentace

Prezentace nových knih

Zuzana Uhde, Albert Kasanda, Marek Hrubec, Petr Agha, Josef Velek
Zuzana Uhde, Albert Kasanda, Marek Hrubec, Petr Agha, Josef Velek
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Centrum globálních studií FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

19. 6. 2018
9.00

Zrození státu z války a česká státní idea

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav a Historický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

18. 6.
22. 6. 2018
Konference

LOGICA 2018

Hejnice

32th in the series of annual international symposia, Hejnice, 18 – 22 June

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

15. 6. 2018
10.00
Prezentace s přednáškou

Prezentace knihy Geoffreye Dierckxsense "Paul Ricoeur’s Moral Anthropology"

Geoffrey Dierckxsens
Geoffrey Dierckxsens
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE