Minulé Přednášky

13. 11. 2018
17.30
Přednáška

Potřebnost státu podle Kanta a Hegela

Jiří Chotaš
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 11. 2018
14.00
Přednáška

Je saussurovská arbitrárnost racionální?

Vít Gvoždiak
Vít Gvoždiak
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 11. 2018
17.00
Přednáška

Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation

Andrey Griesebner
prof. Dr. Andrey Griesebner (Universität Wien)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá časopis Dějiny – Teorie – Kritika ve spolupráci s FHS UK a Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 11. 2018
14.00
Přednáška

The Hegelian roots of Russell's critique of Leibniz

Richard Arthur
Richard Arthur, Emeritus Professor at McMaster University, Hamilton, Canada
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

31. 10. 2018
14.00
Přednáška

Enigmatická jména živočichů v Klaretově Glosáři

Hana Šedinová
dr. Hana Šedinová (Odd. středolatinské lexikografie KKS FLÚ)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, studovna CMS

Přednáška u příležitosti 90. narozenin prof. Pavla Spunara

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

25. 10. 2018
13.00
Přednáška

A Multimodal Interpretation of Descartes’ Creation Doctrine

Andrew Tedder
Andrew Tedder (Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

23. 10. 2018
16.00
Přednáška

Does Science Show that Human Free Will is an Illusion?

Timothy O’Connor
prof. Timothy O’Connor (Indiana University Bloomington)
Barokní refektář Kláštera dominikánů, Jilská 5, Praha 1

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav státu a práva AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

15. 10. 2018
15.00
Přednáška

Combining Evidence in Medicine: the Case of Coronary Heart Disease

Donald Gillies
Donald Gillies, University College, London
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

11. 10. 2018
15.00
Přednáška

What Is Objectively Rational to Believe Under Ignorance?

Aldo Filomeno
Aldo Filomeno
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

4. 10. 2018
14.00
Přednáška

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury

Jan Čížek
Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (FF OU)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE