Nadcházející akce

8. 8.
10. 8. 2018
Kolokvium

6th Colloquium on the Modalities of the Good

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

5. 9.
7. 9. 2018
Konference

XXIII. slovensko–české sympozium o analytické filosofii

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 10. 2018
Workshop

Assessing Agent Causal Libertarianism in the Free Will Debate

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR
Keynote speaker: Timothy O'Connor

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

1. 11.
2. 11. 2018
Konference

Envisioning Emancipation: The Year 1968

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 11.
14. 11. 2018
Konference

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

Univerzita Pardubice

Pořádají Katedra filosofie FF UPCE a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE