Nadcházející akce

24. 9. 2018
17.30
Kolokvium

Making Sense of Aristotle on Akrasia

Anthony Price
prof. Anthony Price (Birkbeck, University of London)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Centre for Ethics as Study in Human Value (UP)

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

24. 9. 2018
18.00
Přednáška

From ‘Fichte’s Original Insight’ to a Moderate Defense of ‘Self-representationalism’

Manfred Frank
prof. Manfred Frank (Universität Tübingen)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

26. 9.
28. 9. 2018
Konference

Eine ethische Moderne? Grenzen und Potential von Hegels Konzept der Sittlichkeit heute

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

4. 10. 2018
14.00
Přednáška

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury

Jan Čížek
Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (FF OU)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

11. 10.
12. 10. 2018
Konference

Etická kultura ve veřejné a státní správě/ Integrity and Ethical Culture in Public Institutions

Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Konference se koná s podporou Strategie AV21 Akademie věd ČR, program „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“ a Technologické agentury ČR "Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě“.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 10. 2018
Workshop

Assessing Agent Causal Libertarianism in the Free Will Debate

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR
Keynote speaker: Timothy O'Connor

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

1. 11.
2. 11. 2018
Konference

Envisioning Emancipation: The Year 1968

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 11.
14. 11. 2018
Konference

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

Univerzita Pardubice

Pořádají Katedra filosofie FF UPCE a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE