Nadcházející akce

15. 11. 2018
10.00
Seminář

A my vědci nevíme, jak to udělat

Jaroslav Anděl
Jaroslav Anděl, Centrum DOX
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

16. 11. 2018
9.30
Konference

Kritón a Mínós. XI. české platónské symposium

FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. 201

Pořádají Česká platónská společnost, ÚFAR FF UK a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

21. 11. 2018
15.00
Kolokvium

Three Senses of Nature in Early Greek Medicine

Michael Boylan
Prof. Michael Boylan (Marymount University)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 11. 2018
14.00
Přednáška

Skrz hluboké hvozdy a temná údolí

Lucie Čermáková
Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D. (Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení pro pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

23. 11. 2018
13.00
Přednáška

Digitally-Enabled Criticism

Asanobu Kitamoto
prof. Asanobu Kitamoto, Center for Open Data in the Humanities (CODH)
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

24. 6.
25. 6. 2019
Konference

Play and Democracy

AV ČR, Národní 3, Praha 1

The 5th biennial Philosophy at Play conference will be hosted by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE