Minulé Přednášky

11. 12. 2018
10.00
Přednáška

The ‘Obscure and Hidden’ Work of the Vegetal Soul in Thomas Aquinas

David Cory
prof. David Cory (University of Notre Dame)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá společná pracovní skupina pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR a TF JČU

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

10. 12. 2018
17.00
Přednáška

A Metaphysical Approach to Intellectual Consciousness in Aquinas

Theresa Cory
prof. Theresa Cory (University of Notre Dame)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá společná pracovní skupina pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR a TF JČU

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

10. 12. 2018
13.00
Přednáška

The Epistemic Roles of Ceteris Paribus on Scaling Permission

Huimin Dong
Huimin Dong
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Seminars of the Department of Logic

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

29. 11. 2018
14.00
Přednáška

Fine-grained modal logics: a simple approach

Igor Sedlár
Igor Sedlár
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Seminars of the Department of Logic

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

23. 11. 2018
13.00
Přednáška

Digitally-Enabled Criticism

Asanobu Kitamoto
prof. Asanobu Kitamoto, Center for Open Data in the Humanities (CODH)
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 11. 2018
14.00
Přednáška

Skrz hluboké hvozdy a temná údolí

Lucie Čermáková
Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D. (Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení pro pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 11. 2018
17.30
Přednáška

Potřebnost státu podle Kanta a Hegela

Jiří Chotaš
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 11. 2018
14.00
Přednáška

Je saussurovská arbitrárnost racionální?

Vít Gvoždiak
Vít Gvoždiak
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 11. 2018
17.00
Přednáška

Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation

Andrey Griesebner
prof. Dr. Andrey Griesebner (Universität Wien)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá časopis Dějiny – Teorie – Kritika ve spolupráci s FHS UK a Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 11. 2018
14.00
Přednáška

The Hegelian roots of Russell's critique of Leibniz

Richard Arthur
Richard Arthur, Emeritus Professor at McMaster University, Hamilton, Canada
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE