Minulé Jiné akce

26. 9. 2017
18.30
Představení knihy

Žiji se svou minulostí / Mit meiner Vergangenheit lebe ich

Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Představení knihy, četba ukázek a diskuse: pořádají nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

26. 9. 2017
16.30
Představení knihy

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

AKC, Husova 4a, Praha 1

Představení knihy pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

7. 9. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Prezentace překladu knihy Marthy Nussbaumové "Ne pro zisk"

Tomáš Hříbek, Ondřej Beran, Hynek Janoušek
Tomáš Hříbek, Ondřej Beran, Hynek Janoušek
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 6. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: O vztahu mezi divadelní praxí a filosofickou reflexí

Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

4. 5. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: S Alenou Sarkissian nad recepcí antického dramatu na českých jevištích

Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

6. 4. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: O přístupech k etice ve dvacátém století

Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

9. 3. 2017
19.00
Prezentace knihy

Prezentace knihy "Berkeleyho filosofie ducha"

James Hill
doc. James Hill, Ph.D.
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

V rámci Filosofického semináře pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK ve spolupráci s Oddělením novověké racionality FLÚ AV ČR a nakladatelstvím Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

2. 3. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: S Ondřejem Ševečkem o továrních městech koncernu Baťa

Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

14. 12. 2016
15.00
Prezentace

Prezentace dvou knih k tématu historia litteraria

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, přednáškový sál

Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

12. 12. 2016
13.30
Prezentace

Digitální kartotéka Slovníku středověké latiny

Pavel Nývlt
Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Prezentaci pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE