Minulé Jiné akce

28. 3. 2018
17.00
Prezentace knihy

Prezentace knihy "Jeroným Pražský"

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 3. 2018
17.30

Prezentace knihy Giambattista Vico, "Jak se dnes studuje"

Petr Glombíček
Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 3. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Slovník jako interpretace

Pavel Nývlt
Pavel Nývlt
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

6. 3. 2018
17.30
Prezentace knihy

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty

AKC, Husova 4a, Praha 1

Prezentaci knihy pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 2. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: O Komenského "Spisech o první filosofii"

Věra Schifferová, Vojtěch Balík
Věra Schifferová, Vojtěch Balík
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

17. 1. 2018
16.30
Prezentace

Prezentace ediční řady Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

7. 12. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Prezentace knihy Vojtěcha Kolmana a novinek Filosofia

Vojtěch Kolman
Vojtěch Kolman
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

6. 12. 2017
19.00
Křest časopisu

Křest časopisu Kontradikce / Contradictions

Joseph Grim Feinberg, Šimon Svěrák, Richard Cisler, Pavel Barša
Joseph Grim Feinberg, Šimon Svěrák, Richard Cisler (Praxis), Pavel Barša (FF UK)
Galerie Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

2. 11. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: O problému vědomí

Tomáš Hříbek, Juraj Hvorecký, Tomáš Marvan, Jakub Mihálik a Michal Polák
Tomáš Hříbek, Juraj Hvorecký, Tomáš Marvan, Jakub Mihálik a Michal Polák
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

5. 10. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: O konceptu vědění a jeho přenosech – obohacení, nebo ohrožení?

Milan Žonca, Pavlína Cermanová, Dita Válová
Milan Žonca, Pavlína Cermanová, Dita Válová
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE